Fundació Castelldefels 21

Fundació Castelldefels 21 – Piles i bateries

{mosimage}Les piles, les bateries i les micropiles permeten el funcionament de molts aparells (ordinadors, rellotges, joguines, aparells de música, càmeres, aparells de ràdio…) sense necessitat de connectar-se físicament a la xarxa elèctrica fixa. Es tracta, doncs, d’aparells portàtils que poden funcionar de forma autònoma. La electricitat que produeixen les piles i les bateries procedeix de certes reaccions químiques que tenen lloc al seu interior. Metalls pesants (Mercuri, Cadmi, Níquel, Zinc)  són elements imprescindibles per dur a terme aquesta producció d’electricitat que alimentará els circuits electrònics.

La autonomia d’aquest aparells té un preu: la importància de la contaminació que es produeix si el contingut de les piles o les bateries és abocat al medi ambient.

El mecanisme de la contaminació

Si les piles o les bateries es barregen amb les deixalles habituals, per trencament, per corrosió o per escalfament, es pot produir la sortida a l’exterior dels electròlits líquids, que arrosseguen quantitats importants de metalls pesants. La difusió d’aquests metalls en el sòl es pot veure per la presència d’aigua o determinades condicions físiques i químiques de la terra, estenent la contaminació al món vegetal i animal.

LES PILES QUE CONTAMINEN LA BROSSA DOMÈSTICA SÓN RESPONSABLES DEL

 • 93% DEL MERCURI CONTAMINANT
 • 48% DEL CADMI CONTAMINANT
 • 47% DEL ZINC CONTAMINANT
 • 22% DEL NÍQUEL CONTAMINANT

Efecte dels metalls pesants en la salut humana

Mercuri
Una exposició local al Mercuri produeix una reacció irritant sobre les mucoses i sensibilitzant sobre la pell. Pot donar lloc a intoxicacions agudes, amb greus símptomes respiratoris, o a intoxicacions cròniques amb pèrdua de pes, problemes gastrointestinals, fatiga, insomni i altres problemes. En determinades circumstàncies pot resultar mortal.

Cadmi
És tòxic i cancerigen. Perillós per a les dones embarassades.

Plom
Problemes inicials: fatiga, mal de cap, dolors musculars i als ossos, impotència, transtorns del son. Problemes avançats:anèmia, nàusees, vòmits, esterilitat, malaltia renal, càncer. Pot resultar mortal.

Crom
Problemes a la pell i les mucoses. Problemes respiratoris com tos o bronquitis. Ulceracions del tabic nasal i hemorràgia nasal.

El Zinc, Manganès, Coure, Bismut i Níquel també són tòxics.

Què podem fer?

La primera recomanació és utilitzar el màxim possible la xarxa elèctrica fixa: és més barata, més neta de produir i menys contaminant.

Com escollim les piles:

  • les piles recarregables redueixen el volum de contaminació (una pila per cada recàrrega)
  • les piles de bona qualitat duren més i la seva producció és menys contaminat que les piles barates
  • les piles fabricades als països desenvolupats han estat fabricades amb criteris ambientals més estrictes (la majoria ja no contenen mercuri) que les piles fabricades al sud-est asiàtic

I la bateria del cotxe?

La bateria vella del cotxe o la moto pot entregar-se al venedor en comprar-ne una de nova. També es por dur a la Deixalleria.

Altres recomanacions

 • No barregeu piles noves i usades. Es deterioren més ràpidament.
 • No cremeu les piles.
 • No les llenceu a la claveguera.
 • No les deixeu a l’abast dels nens