Habitatges protegits de lloguer

Habitatges protegits de lloguer a Castelldefels

{mosimage}Un dels problemes més greus  als quals hem de fer front és l’accés a la vivenda. Aquest no és un problema que hagi sortit del no res. Va sorgir amb força, a partir de l’any 1997 quan  Rodrigo Rato, ministre d’Economia del Govern del PP,  va portar al Parlament l’aprovació de la llei de liberalització del sòl. Aquesta llei declarava urbanitzable tot el terreny no protegit. L’objectiu era, segons declaració de l’esmentat ministre (vegeu diari EL Mundo de 22 de febrer de 1997), accelerar el procés de creació de sòl urbà amb la finalitat de reduir els preus de les vivendes i pal·liar l’acceleració de l’especulació  que hi ha havia en aquells moments.

El fracàs estrepitós d’aquella llei ha estat evident. Des de 1997, segons dades del Banc d’Espanya el preu del sòl s’ha multiplicat per cinc i  el preu de l’habitatge s’ha incrementat un tres-cents per cent, convertint-se l’accés a la vivenda en un dels principals problemes. Com ha resultat de les polítiques d’habitatge del PP, la vivenda ha passat de ser d’un dret a un luxe.

Davant d’aquesta situació,  des d’ICV-EUiA  a través de la la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya està impulsant una  nova Llei de l’Habitatge que esdevingui un instrument eficaç  per fer front a aquest greu problema. La nova Llei de l’Habitatge que entre els aspectes preveu la creació d’un registre únic de demandants de vivendes a partir del qual es faria l’entrega d’habitatges protegits tant públics com privats, crear àrees de tempteig i retracte on l’administració tindria preferència en la compra de vivendes en zones amb escassetat d’habitatge protegit, i atenent a la  seva funció social i en aquelles zones de dèficit aplicar el principi de lloguer forçós i si fos necessària, l’expropiació. Amb aquesta nova llei, i des de l’Ajuntament de Castelldefels, podrem fer front d’una manera més efectiva al problema de l’habitatge de la nostra ciutat. Coneixedors de les orientacions d’aquesta nova llei i amb la voluntat  de guanyar temps, en  el Ple del passat dijous 27 de setembre es va aprovar l’expedient de contractació que ha de permetre la construcció de 135 habitatges de lloguer per a joves i gent gran. Aquests habitatges es construiran a l’illa existent entre els carrers Otero Pedrayo, Gral Palafox i carrer Església.

Amb el suport de la nova llei d’habitatges i d’actuacions, com la que ara hem iniciat, podrem fer front d’una manera efectiva al compromís que vàrem adquirir en les passades eleccions i donar resposta a aquest greu problema que representa l’accés a l’habitatge.