La cédula d’habitabilitat

La cédula d'habitabilitat a Castelldefels

{mosimage}La cèdula d’habitabilitat és el document que certifica que el nostre habitatge reuneix les condicions  idònies per ser ocupat (habitable). És imprescindible per contractar els subministraments d’aigua, llum i gas. Si vostè és propietari d’un habitatge de més de 10 anys, ha de saber que la seva cèdula ha caducat i que te l’obligació de renovar-la.

Molt important

Els habitatges construïts abans de l’1 de gener de 1960  han de tenir la cèdula vigent abans de l’1 de gener de 2007. Si vostè encara no l’ha renovat, pot adreçar-se a la nostra oficina on li facilitarem tota la informació necessària per a la seva tramitació.

Pel que fa als habitatges construïts entre l’1 de gener de 1960 i el 31 de desembre de 1970, hauran de tenir la cèdula vigent abans de l’1 de gener de 2009.

Els habitatges construïts entre l’1 de gener de 1971 i el 31 de desembre de 1980, hauran de tenir la cèdula vigent abans de l’1 de gener de 2011.

Els habitatges construïts des de l’1 de gener de 1981 hauran de tenir la cèdula vigent abans de l’1 de gener de 2014.