La platja de Castelldefels rep el distintiu Q

La platja de Castelldefels rep el distintiu Q

{mosimage}La platja de Castelldefels rep el distintiu "Q" per la qualitat dels seus serveis i equipaments. L’Ajuntament de Castelldefels va iniciar durant l’estiu de l’any passat, després de diverses sessions de preparació i formació amb el sistema que estableix l’Institut de Qualitat Turística Espanyola, tot un seguit d’accions encaminades a millorar les instal·lacions situades a la platja i els serveis que s’hi ofereixen. Per tal d’aconseguir més eficàcia, es va treballar de manera transversal amb la creació d’un comité específic de platges, en el qual estaven integrats representants de les diverses àrees municipals implicades en aquest tema.

Per tal de constatar que s’assolien els objectius de qualitat traçats, aquest estiu es va realitzar una auditoria interna. Posteriorment, el dictamen d’una auditoria externa ha estat valorat de manera favorable per l’Institut de Qualitat Turística
Espanyola qui ha concedit el distintiu Q de Qualitat al serveis i establiments de la platja de Castelldefels. Aquest distintiu s’integra en la política de millora de la qualitat a tots els serveis municipals, que impulsa l’Ajuntament de Castelldefels.