Pensant en les persones grans

Pensant en les persones grans

{mosimage}Vivim en una societat dinàmica i competitiva en la qual no sempre parem l'atenció deguda als qui poden donar-nos un punt de vista molt valuós per enfocar un tema o problema. Aquestes persones, les persones grans, són dipositàries d'una llarga experiència de vida que no podem desoir, especialment els joves. En aquest sentit, i per promoure les relacions intergeneracionals positives defugint de prejudicis socials i culturals, la Fundació Viure i Conviure de l'Obra Social de Caixa Catalunya promou des de fa deu anys a tot l'Estat un programa intergeneracional d'habitatge compartit entre gent gran i joves universitaris. A Castelldefels ja fa un temps que hi és i cal que hi arreli, atès que tenim entre nosaltres la UPC i també un segment bastant important de gent gran que viu sola a la qual, aquest programa, podria donar una resposta solidària a les seves necessitats de companyia i aquelles d'allotjament dels joves universitaris.

Crec que aquest programa d'intercanvi solidari és una eina molt útil perquè no és només un intercanvi generacional sinó que pot ser també intercultural en molts casos, atesa la presència d'estudiants estrangers a casa nostra. Breument, haig de dir que la Fundació ajuda les persones grans amb una aportació mensual per fer front a les despeses extra que els suposa compartir l'habitatge i subvenciona una part de la matrícula universitària dels estudiants.Vull recomanar sobre el tema el llibre Viure i conviure. Una experiència de persona a persona. Informe sobre el programa intergeneracional d'habitatge compartit "Viure i Conviure", que em sembla fonamental per entendre i compartir les idees i els valors que mouen el programa. Per tot això, des de la Regidoria de Serveis Socials i Dependència impulsem i donem suport a aquest programa i assessorem amb molt de gust les persones grans que hi vulguin participar. Com sempre, treballem pel benestar de Castelldefels.