Del llenguatge

Del llenguatge

Com a català que sóc, de naixement i sentiment,  no deixa de causar-me certa decepció que, en una ciutat de Catalunya com és Castelldefels, la llengua pròpia, la catalana,  estigui pràcticament oblidada de les pàgines del diari local més llegit, com és  “La Voz”. I això succeeix quan la nostra llengua  és intrínsecament més coneguda que mai,  i quan si bé compartint-la amb el castellà i altres idiomes  és,  encara que pugui no semblar-ho,  la parla materna  de multitud d’habitants d’aquí. Amb tot respecte, aprofito per pregar de la direcció d’aquest diari  que faci  el que calgui  i pugui per reparar aquesta mediàtica mancança lingüística.

Fent un apart i comptant amb l’autorització de la Direcció del diari,  em permeto expressar que sóc membre participatiu d’un col.lectiu de persones anomenat “Català-Sempre”, la dedicació principal del qual és la propagació i defensa de la llengua catalana. Ho dic per si algú que pogués estar interessat en el tema em volgués fer arribar el seu E-mail. El posaria en contacte amb el grup, l’actiu promotor  del qual és la persona que fou gerent de la desapareguda empresa Rocalla, Sr. Josep Maria Borrull Sánchez. El meu E-mail es: misebas@arpa3.net. El fet de participar en aquest grup no obliga ni compromet a res, ni econòmicament ni personalment. Es tracta  només d’autoritzar la rebuda d’informació i notícies sobre el tema  i enviar, si cal, opinions o observacions. Tot això per vetllar i estendre el màxim possible l’ús social de la nostra llengua, més coneguda acadèmicament que mai però no igualment practicada.