Mesures per a l’estalvi d’aigua

Mesures per a l'estalvi d'aigua

Castelldefels posa en marxa mesures per a l’estalvi d’aigua davant la situació de sequera actual.

Castelldefels, com la resta de municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es roba en un nivell d’Excepcionalitat 2. Aquesta situació obliga a dur a terme un seguit de mesures restrictives de l’ús de l’aigua potable per a la població del municipi.

Entre d’altres mesures, l’Ajuntament de Castelldefels ha acordat suspendre, de moment, noves plantacions d’arbrat i utilitzar aigua del nivell freàtic per regar parcs i jardins i per al manteniment d’aquells serveis que siguin imprescindibles.

D’altra banda, l’Ajuntament s’adhereix al conjunt de mesures restrictives de consum d’aigua potable que ha impulsat la Generalitat de Catalunya i que es concreten en la prohibició de regar jardins, horts i zones esportives de caràcter públic i privat Així com el reg o baldeig de vials, carrers i voreres de caràcter públic o privat; l’ompliment de piscines, estanys i fonts, privats o públics i el rentat de mànega de tota classe de vehicles exceptuant l’efectuat per una empresa dedicada a aquesta activitat.