Nou col·legi a Ca n’Aimeric

Nou col·legi a Ca n'Aimeric

El Ple de l'Ajuntament aprova cedir a la Generalitat un solar per a la construcció d'un col·legi.

El terreny es troba situat a la zona de Ca n'Aimeric i té una superfície de més de 8.000 metres quadrats. El Ple de l’Ajuntament de Castelldefels va aprovar per unanimitat la cessió a la Generalitat d’un solar situat al camí del fondo de Ca n’Aimeric per a la construcció d’un col·legi d’educació infantil i primària. El solar té una superfície total de 8.172 metres quadrats i allotjarà el CEIP Josep Guinovart, que actualment ocupa les instal·lacions del CEIP Lluís Vives al centre del municipi, es traslladarà a aquest nou equipament.

En relació a l’equipament escolar, el Departament d’Educació de la Generalitat es farà càrrec del finançament de la seva construcció i del seu manteniment, així com de totes les reformes, adequacions i millores que requereixi el centre educatiu. L’Ajuntament, per la seva banda, assumirà les despeses corresponents a la vigilància, neteja, i subministraments, així com el manteniment de les instal·lacions pel que fa referència a petits desperfectes que es derivin de l’activitat escolar.