Primera sentència favorable

Primera sentència favorable de la "Plataforma estatal de defensa jurídica de afectados por el amianto"

La demanda va ser interposada per la Plataforma en nom d’un obrer, J.U.G, contra l'lnstitut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social, la Mutual Cyclops, i Rocalla, S.A. J.U.G, va treballar a Rocalla, S.A. i té una afectació greu d’asbestosis. La sentència  dictada pel Jutjat Social 21 de Barcelona declara al demandant en situació d'incapacitat permanent en grau d’ Absoluta, derivada de Malaltia Professional, amb dret a percebre una prestació mensual i vitalícia del 100 per cent de la base reguladora més les revaloritzacions i millores corresponents, amb efectes econòmics des de 18/5/2007.

A més, la sentència condemna a l'lnstitut Nacional de la Seguretat Social i a la Tresoreria General de la Seguretat Social, en l'ambit de les respectives responsabilitats, a reconèixer i abonar l'esmentada prestació, i a la Mutua Cyclops i l’empresa Rocalla, S.A. codemandades, a atenir-se a les anteriors declaracions.

Aquest primer èxit de la Plataforma ha estat considerat pels seus advocats com a un primer pas donat que l’empitjorament de l’afectat en els darrers mesos els ha portat a decidir  la presentació d’una segona demanda per Gran Invalidesa. Aquest és un cas representatiu del deteriorament fulminant que pateixen els afectats greus d’asbestosis.

El Col·lectiu Ronda s’ha significat per la consecució d’algunes sentències pioneres en aquest terreny i l’experiència de més de 30 anys en la lluita per aconseguir que es reconeguin els drets dels afectats per l’asbestosis. Com recordareu, el passat mes de novembre de 2007, aquest despatx d’advocats va decidir impulsar la “Plataforma Estatal de Defensa Jurídica de Afectados por el Amianto” amb l’objectiu de donar la possibilitat als afectats de l’amiant de lluitar col·lectivament contra aquest greu problema i informar-los dels seus drets.