Nova Llei d’Educació

Nova Llei d'Educació

{mosimage}L’educació és un dels drets humans bàsics més importants. Qualsevol informe amb voluntat de millorar la realitat del món, fet amb serietat i profunditat, arribarà a la conclusió que és fonamental que l’educació sigui universal, igualitària i respectuosa amb la diversitat.

Quan ens plantegen noves fites legislatives, en aquest cas, per ordenar el sistema educatiu de Catalunya, som conscients que tot el que suposi regular aquest dret crearà discussió, disparitat  d'opinions, postures diverses… perquè a tots i totes ens preocupa molt. No és el mateix apostar  per l’educació pública de qualitat, oberta i estimuladora, que apostar per un model elitista i segregador. Per això, la nova Llei d’Educació del Parlament de Catalunya ha generat tantes expectatives.
Per part nostra esperem que la nova llei, que ara és només un avantprojecte, fomenti l'escola pública de qualitat, potenciadora de la igualtat, de la coeducació i de la cohesió social. Entenem que és imprescindible que situï a infants, joves i persones adultes com a subjectes actius del dret a l’educació i que doni garanties d’èxit del seu procés maduratiu, personal i social.

La Llei ha d’impulsar la gestió democràtica dels centres educatius en majúscules. Això sí, donant rellevància a la implicació i col·laboració de tota la comunitat sòcio-educativa. Per això, ens agradaria que la llei situés el valor democràtic de la laïcitat com a fonamental per una educació de qualitat, per respecte a totes les creences.

El text de l’avantprojecte de Llei situa als ajuntaments en el marc de la coresponsabilitat amb més finançament. Esperem que en el debat d’aquest document aquesta qüestió es mantingui i millori pel que fa a recursos, perquè això facilitarà que Castelldefels segueixi millorant i construint més xarxa educativa i social que, junt amb l’administració local, consolidi el projecte de ciutat educadora, que és la voluntat de la Regidoria que ens ocupa.

Tenim la sensació que amb aquest Llei, tal com fins ara està redactada, anem bé, i comptem que siguin escoltades les propostes de millora que hem fet fins ara.