La Casa Gran del Catalanisme

La Casa Gran del Catalanisme

{mosimage}Els dies 11, 12 i 13 de juliol, se celebrarà el 15è Congrés de Convergència Democràtica de Catalunya amb un clar objectiu: reforçar el partit per impulsar la Casa Gran del Catalanisme, un espai compartit per totes aquelles persones que, partint d'orígens i sensibilitats ideològiques diferents, creuen que el país i la seva gent han de ser l'eix central de l'acció política present. Després d'una trajectòria de més de cent anys de catalanisme polític cal refundar-lo, en un moment en què, si bé s'han assolit bona part dels seus objectius històrics, ens enfrontem a nous i forts desafiaments.

Ja des dels seus inicis, Convergència ha tingut una clara vocació de centralitat i de pal de paller, ara es tracta de fer una nova aposta pel projecte i pel país. Volem bastir una proposta política àmplia i plural, on tinguin cabuda des dels independentistes fins als qui creuen en la possibilitat d'un estat espanyol plurinacional, passant pels qui no tenen una postura del tot definida; on socialdemòcrates, liberals, democristians, i persones d'altres tendències, siguin capaços de pactar un programa polític compartit; on es combini el compromís amb la sostenibilitat mediambiental i la voluntat de dotarnos de les infraestructures necessàries; on s'assagin noves fórmules per enfortir la democràcia i les llibertats, i es promogui un nou entusiasme ciutadà per la política. Convergència Democràtica de Catalunya ja és això, però volem anar més enllà dels límits del nostre partit i aplegar més gent, per portar el país cap a noves cotes de progrés i llibertat. Volem defugir el sectarisme i la politiqueria, l'adjectiu gran no fa referència tan sols a unes dimensions físiques, aspirem també a guanyar la grandesa espiritual que va lligada a una bona acció política.