Un carrer per a les caramelles

Un carrer per a les caramelles

{mosimage}L’Ajuntament de Castelldefels, en sessió plenària cel·lebrada el passat dia 29 de maig, va acordar incloure en la llista de carrers el Passatge de les Caramelles, donant així resposta a la petició que, sobre això, va formular la Coral Marinada de Castelldefels l’any 2003.

L’argumentació formulada per la Coral Marinada es fonamentava en l’acord adoptat per l’Ajuntament de Castelldefels el dia 2 de març de 1927, on quedava reflectida l’existència de diferents cors a la localitat, les quals sortien a cantar les típiques caramelles per la diada de Pasqua.

Es demanà el reconeixement de l’existència de les caramelles a Castelldefels, almenys des de l’any 1927 o abans, i voldria ser un reconeixement a tots aquells que han participat activament en el manteniment de la tradició catalana de les caramelles, des dels cors dels Pescadors, Caçadors, Centre Cultural i Recreatiu, i actualment la Coral Marinada que ha continuat la tradició dins de l’esperit de la Federació de Cors de Clavé.