Obligacions Prevenció de Riscos Laborals

Obligacions de les empreses en matèria de Prevenció de Riscos Laborals

{mosimage}La Llei 31/1995, i les normes que la desenvolupen, estableixen que des del moment en què neix una relació laboral entre una empresa i un o més treballadors aquesta té, entre altres obligacions, la de complir en una sèrie de requisits en matèria de prevenció de riscos laborals. Entre aquests podem destacar la identificació dels riscos (avaluació), la correcció dels mateixos (planificació), informar i formar als treballadors, vetllar per la seguretat i salut fer les revisions mèdiques, fer mesuraments ambientals, coordinar les activitats amb els seus subcontractats …

La millor possibilitat, en la majoria de casos obligatòria, és recórrer a un Servei de Prevenció Aliè, que gestionarà aquestes activitats. Entre les tasques que ha de complir un Servei de Prevenció Aliè destaquem la necessitat d’assessorar les empreses sota el millor criteri tècnic, tenir el personal suficientment format i amb suficient experiència per assessorar qualsevol tipus d’empresa, i protegir-los davant de qualsevol requeriment de l’autoritat laboral.

Cal destacar que els autònoms que treballin subcontractats se’ls deriva la mateixa responsabilitat en matèria de prevenció que a les empreses amb treballadors, pel que també han de complir amb l’establert en la citada Llei.

Un aspecte molt important i al qual Inspecció de Treball està donant cada cop més importància és la informació i formació dels treballadors, que ha de ser de tracte successiu, repetida, continuada i específica per a cada lloc de treball.

Estem a la vostra disposició per ajudar-vos a resoldre qualsevol aspecte relacionat amb allò que ens ha fet líders al Baix Llobregat, la Prevenció de Riscos Laborals.

Lorena Sebastià i Fernández
Tècnica Superior Prevenció
Confederació Prevenció
lorena@prevencio.info