Millorar les condicions de treball

Millorar les condicions de treball dels seus col·laboradors i treballadors

{mosimage}Les exigències en matèria laboral, concretament de prevenció de riscos laborals, i l’entorn socioeconòmic en el qual estem situats, altament competitiu, obliga les empreses a desenvolupar plans formatius, tant en matèria de recursos humans com de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals per millorar les condicions de treball dels seus col·laboradors i treballadors i per, entre d’altres, minimitzar els accidents de treball, millorar les capacitats i rendiment d’aquests, i per optimitzar els resultats, essent així més competitius en el mercat tan globalitzat en el qual estem immersos, evitant de la mateixa manera les possibles responsabilitats administratives, civils i, fins i tot, penals que això pot representar.

Tant l’article 18 com l’article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 obliguen les empreses a desenvolupar plans d’informació i formació, que s’han d’aplicar de forma continuada a les empreses, i que han de ser específics en funció dels riscos als quals estan sotmesos els treballadors. La formació ha de ser continuada i repetida, de tracte successiu, i ha de ser específica per a cadascun dels llocs de treball de l’empresa. Ja no és suficient una sessió anual d’una estona per als treballadors, ja que ni Inspecció de Treball ni l’alt índex de sinistralitat permeten que la formació sigui insuficient.

Les empreses disposen d’un crèdit per a la formació dels seus treballadors que poden fer efectiu mitjançant l’aplicació de bonificacions a la Seguretat Social, un cop realitzada aquesta formació. La quantia d’aquest crèdit es fixarà tenint en compte l’import ingressat per les empreses en concepte de formació a les cotitzacions a la Seguretat Social.

Per tant, solament ens queda adaptar-nos a aquests requisits que, de ben segur, milloraran el rendiment empresarial i la satisfacció laboral dels treballadors, necessària per a una estratègia de desenvolupament competitiva, i que està demostrat en diferents estudis que, més que una despesa, acaben essent una inversió molt rendible per a les empreses.

Estarem encantats d’ajudar-vos a resoldre qualsevol dubte al respecte.

Carla Salís Bartolí
Tècnica Superior Prevenció- Cap del Departament de Formació
Confederació Prevenció
gestio@prevencio.info