Respostes amb un bon finançament

Respostes amb un bon finançament

{mosimage}La joventut és un dels sectors socials que requereix d’una major proximitat en el disseny de les seves polítiques i de la participació ciutadana. Des de les administracions hem de treballar  per afrontar les principals dificultats amb les quals es troben els joves: la precarietat laboral, les dificultats d’accés a l’habitatge amb el conseqüent retard en les edats d’emancipació; les conductes de risc pel que fa a sexualitat i drogues; la manca de formació o l’abandonament dels estudis són alguns d’aquests reptes, també hem de garantir l’accés a la informació i fer de la cultura, la participació i la salut elements bàsics en la desenvolupament del jovent. Aquestes són algunes de les qüestions a les quals volem donar resposta amb el Pla Local de Joventut, que es començarà a elaborar a partir del setembre.

L’Ajuntament és una de les primeres institucions amb la qual contacta el jovent i de la qual espera ràpides respostes. L’administració local ha de comptar amb recursos per poder desenvolupar diferents accions per acompanyar als i les joves en aquest procés d’autonomia i emancipació, per aquesta raó els ajuntaments necessiten d’un millor finançament.

En el moment en el qual estem immersos de ple en la negociació del nou finançament per a Catalunya que deriva de l'Estatut d'Autonomia, del qual no dubtem que la Generalitat necessita més finançament i millor, però sense oblidar que els ajuntaments també. Els ajuntaments són i han estat la garantia de cohesió social, equilibri mediambiental i millora de la qualitat de vida, però mai han comptat amb la cobertura d'un sistema de finançament adequat per fer front a aquests reptes. El fet de ser l'administració més propera al ciutadà ha comportat l'assumpció d'una sèrie de competències que no són municipals per tal d’oferir respostes més rapides, ja per iniciativa pròpia o per la inactivitat d'altres administracions.

Des de la regidoria de Joventut volem dur a terme un Pla local de Joventut real, que requereix, a més de la voluntat política que ja es veu reflectida en la decisió en la seva elaboració, recursos per poder desenvolupar el seu contingut i donar-hi continuïtat, perquè no es quedi en una mera declaració d’intencions. Hem de ser conscients que els ajuntaments no poden fer front a l'actual complexitat creixent que viuen les nostres ciutats i pobles sense més recursos.