Un pressupost municipal per fer front a la crisis

Un pressupost municipal per fer front a la crisis

{mosimage}L’estrepitós fracàs de les polítiques liberals, neoconservadores dels senyor Bush i els seus amics han sumit l’economia mundial en una profunda crisi financera que, segons els especialistes, pot arribar a ser tan greu com el crac econòmic 1929. Els que fins ara defensaven una versió de capitalisme basada en el laisser faire i preconitzaven que el problema rau en l’excessiva presència de l’Estat i que la solució passava per donar total llibertat al mercat, ara es veuen en la necessitat de recórrer a l’erari públic, a tots el contribuents per posar remei al gran desastre. Aquesta crisi ha traspassat les barreres del món financer per envair l’economia productiva i avui és tota la societat qui està afectada: els estalviadors, el consum, els autònoms, les petites i mitjanes empreses, els treballadors i especialment els sectors socials i econòmics de la nostra societat.

Davant d’aquesta realitat, el govern municipal (PSC-CiU-ICV-EUiA) ha presentat un pressupostos municipals que, tenint en compte aquesta realitat, intenten fer front, en la mesura de les seves possibilitats, a aquesta situació.
El pressupost municipal de 2009, que considera la congelació dels preus públics i les tasses, té quatre grans eixos d’actuació: el primer és identificar les necessitats reals que la nova situació econòmica ens exigirà; el segon eix passa per assegurar la despesa social d’acord amb les necessitats que la crisi generi, tot incrementant tant el personal (un assistent social i un educador social) com la partida pressupostària; el tercer  passa per impulsar el programa d’inversions públiques. Posarem en marxa la tercera escola bressol de Gran Via Mar, intentarem avançar al màxim possible la quarta escola bressol de Can Ferret, disposarem del projecte executiu de la nova biblioteca i intentarem iniciar-ne les obres. I el darrer eix passa per mantenir, en la mesura del que sigui possible, l’equilibri pressupostari.