I malgrat tot, idees per a l’optimisme

I malgrat tot, idees per a l’optimisme

{mosimage}Des de l’àrea de Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament fa temps que promovem espais de trobada entre els sectors econòmics de la nostra ciutat, un esforç que hem englobat sota la denominació de “Fòrum Econòmic de Castelldefels”,  i que el dia 13 de novembre es va materialitzar en la “Nit de l’Empresa”.  En aquest acte, que va comptar amb una notable concurrència d’empresarisi i professionals,  el professor Ramon Tremosa va impartir una conferència amb el títol “Catalunya, país emergent”, molt centrada en les oportunitats de progrés econòmic que ens ofereix la logística, sobretot en àmbits com el del Delta. Una conferència molt oportuna perquè, sense ignorar els problemes que origina la crisi econòmica, assenyala, amb optimisme, vies de futur per a la nostra economia. Passem per una etapa de dificultat econòmica, el pilar del  creixement dels darrers anys, la construcció, porta mesos en caiguda lliure, i tots els sectors se’n ressenten.   A “La Guaita” som testimonis de com s’han incrementat les demandes de feina, de com, cada dia, més i més gent recorre als nostres serveis per trobar un lloc de treball. Per superar la crisi  hem d’explorar nous camins. A Castelldefels no pensem tant en la ubicació de noves indústries, difícil, atesa la manca de sòl industrial, sinó en la màxima potenciació de les possibilitats del Parc Mediterrani de la Tecnologia per generar desenvolupament econòmic, en un marc geogràfic que és el de les ciutats del Delta, i amb projectes de clúster empresarial, relacionats amb les noves tecnologies, la mobilitat i l’aeronàutica. La creació d’un nou motor econòmic, encarat al futur, té sempre un efecte beneficiós per al conjunt de l’economia del seu entorn perquè, junt amb els directament implicats en les noves activitats es genera tota una nova demanda de béns i serveis que recau sobre les empreses, comerços i professionals del territori. No es tracta tan sols de grans projectes i d’empreses multinacionals, al contrari, quan pensem en les noves oportunitats ho fem amb el convenciment que seran també noves oportunitats per a les petites i mitjanes empreses de la nostra ciutat, tant les existents com les que crearan els nostres nous emprenedors, i que més i millors llocs de treball acabaran tenint un repercussió positiva en el comerç urbà. Malgrat la crisi, malgrat les dificultats que estem passant, hem de ser conscients de les oportunitats que se’ns obren al davant i posar a l’abast tots els mitjans per aprofitar-les.