60è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans

60è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans

{mosimage}El 10 de desembre van complir-se 60 anys que els Estats es van comprometre a respectar i fer complir el conjunt de drets humans, civils, econòmics, polítics, socials i culturals, i van proclamar així el dret a un nivell de vida digne. L’any 1948 els Estats van prendre el compromís de «promoure el progrés social i elevar el nivell de vida dins d'un concepte més ampli de la llibertat» i van reconèixer que «els éssers humans només es poden alliberar del temor i de la misèria si es creen les condicions perquè totes les persones puguin gaudir de tots els drets humans». Segons el text tots els drets humans són universals, indivisibles i interdependents, i cap no té prioritat sobre cap altre. Per tant, la comunitat internacional hauria de tractar el conjunt de drets de manera global, justa i equitativa, en peu d'igualtat i donant a tots la mateixa importància. És a dir, per gaudir del dret a la llibertat d'expressió cal concretar esforços en favor del dret a l'educació. Per gaudir del dret a la vida cal reduir la mortalitat infantil, les epidèmies i la desnutrició. Per aconseguir l’autonomia personal cal garantir el dret a treball i a salaris dignes….

La Declaració continua sent molt important. El passat 10 de desembre van fer-se moltes celebracions arreu del món, però la realitat mostra que, malgrat les promeses de la Declaració Universal, l’any 2007 1.252 persones van ésser executades en 24 països i es van documentar casos de tortura i maltractaments en més de 80 països. 45 països tenen presos de consciència. 854 milions de persones pateixen la tortura de la fam i milers de nens moren cada dia de fam. 1.100 milions de persones, de les quals més de la meitat són dones, no tenen accés a un habitatge digne i la pobresa creix al món. 60 anys després cal continuar defensant i legislant en favor dels drets humans. El seu record (per la seva vigència) no pot ser per tranquil·litzar consciències un cop l’any, ja que encara no s'ha complert la promesa d'uns drets humans universals i indivisibles per a totes les persones, que permetin fer efectiu el dret universal a un nivell de vida digne i a la llibertat.

Jordi Miralles i Conte
Coordinador general d’EUiA i Diputat
jordi.miralles@parlament.cat