Fem Pla Jove, dóna-li voltes!

Fem Pla Jove, dóna-li voltes!

{mosimage}L’Ajuntament de Castelldefels inicia el procés per elaborar el Pla Local de Joventut.

Una eina que servirà per ordenar, planificar i orientar totes les accions que impulsi l’Ajuntament de Castelldefels per atendre les necessitats del jovent del municipi i, d’aquesta manera, aconseguir millorar la qualitat de vida d’aquest sector de la població.

El Pla local de Joventut entén que els joves i les joves no poden ser subjectes passius de les polítiques de joventut sinó que han de ser subjectes actius que proposen, planifiquen, avaluen i es corresponsabilitzen de les decisions que els afecten.

Així mateix, el Pla Local de Joventut inicia el seu procés d’elaboració amb la realització d’una diagnosi de la realitat juvenil del municipi, amb una anàlisi quantitativa i qualitativa i un mapa de recursos per als joves de la ciutat. Tot això acompanyat d'un procés de reflexió col·lectiva, en què intervenen tots aquests agents implicats i, com a principals protagonistes, el jovent de Castelldefels.

L’objectiu d’aquesta anàlisi és conèixer les percepcions i visions que hi ha sobre la realitat juvenil de Castelldefels i identificar les principals necessitats a què cal donar resposta. També es recollirà la percepció que tenen els mateixos joves al voltant dels diferents àmbits que els afecten (lleure, cultura, educació, treball, habitatge, participació, etc.).

Una part fonamental d’aquest projecte és el treball amb els joves de forma presencial i mitjançant la web  www.castelldefels.org/jove. A través del lema Fem Pla Jove: dóna-li voltes, es convida els joves a participar i a formar part del Pla Jove. D’aquesta manera poden fer arribar la seva opinió sobre tot allò que els interessa: serveis de joventut, les festes, els espais, equipaments, l’educació, els tipus d’oci, les activitats, l’habitatge, la mobilitat, la feina, la participació, etc.