Millora ambiental al fondo de Can Roca

Millora ambiental al fondo de Can Roca

{mosimage}La plantada popular realitzada el dia 13 de desembre, i en la qual van participar més de 70 persones, és una actuació puntual que s'inscriu dins d'un projecte de millora ambiental redactat per tècnics especialistes en enginyeria forestal i en permacultura. Quan vam assumir la responsabilitat sobre el CAA Cal Ganxo i les campanyes de sensibilització  ambiental, de  seguida  ens  vam posar a treballar sobre la cerca d'espais amb necessitats de millora ambiental en el nostre entorn natural. Es diu que Castelldefels viu de cara al mar i, en conseqüència, a esquena de la muntanya del Garraf. És per això que un dels objectius principals del nostre Centre d'Activitats Ambientals és precisament donar a conèixer aquest tresor desconegut que tenim a la nostra esquena i que constitueix el Parc Natural del Garraf. El Fondo de Can Roca és una zona amb un alt potencial per al creixement boscós, a diferència de la majoria de terrenys del seu entorn. És així donat que es tracta d'un fondo de vall, amb suficient substrat de terra fèrtil per donar subjecció a arbres com ara l'alzina o el roure (les zones més rocoses, només són capaces de subjectar l'estrat arbustiu típic de la màquia).

La nostra actuació pretén donar una empenta a la recuperació d'aquest equilibri, accelerant la successió d'espècies per passar de la pineda de pi blanc actual a un alzinar enriquit amb la presència de roures. És per això que, la plantada de nous plançons s'ha precedit d'una actuació d'aclarida i neteja, necessària per al correcte creixement dels peus arboris que, actualment, s'estaven fent competència i que deixa com a resultat un terreny de més difícil accés per al gran enemic del bosc: el foc. Sabem que, de tot el que es planti, hi haurà un percentatge de peus que no tiraran endavant. Però hem volgut minimitzar al màxim aquestes baixes escollint plançons joves, escollint els llocs exactes on s'havien de plantar els peus joves i establint un seguiment i manteniment durant els primers anys després de l'actuació. Entre els arbres plantats a la plantada popular (uns 250) i el total d'espècies tant arbòries com arbustives i herbàcies que es plantaran pels tècnics, s'introduiran 710 nous peus vegetals.

Aquests treballs de millora són els primers que fa l'Ajuntament sota el marc d'un conveni de col·laboració signat el passat 3 de desembre amb la Fundación Más Árboles, una entitat que hem escollit pel seu ferm compromís en la lluita contra el canvi climàtic i que destaca per la seva consciència ecològica, tant en el seu projecte com en la seva manera de treballar, donat que utilitza tècniques de mínima agressió per al medi en les seves intervencions. Sabem que, per si sola, la plantació d'arbres no és el mitjà idoni per a aquesta lluita, però no deixa de ser un instrument al nostre abast, i no estem com per subestimar-ne cap.