Registre de la Propietat de Castelldefels

Neix el Registre de la Propietat de Castelldefels

A partir del 17 de desembre, el municipi contarà amb una oficina del Registre de la Propietat que estarà situada en Passeig del Ferrocarril 337, 1º 1ª.

A partir del pròxim 17 de desembre, Castelldefels contarà amb una oficina del Registre de la Propietat que estarà situada en el Passeig del Ferrocarril 337, 1º 1ª. Fins a aquesta data, els veïns i veïnes de Castelldefels hauran d'acudir a l'oficina de l'Hospitalet (calli Lleida 24, Entresòl).

No obstant això, per motius del trasllat dels toms i mobiliari d'aquest Registre, així com les corresponents connexions telemàtiques entre la nova oficina i el Col·legi de Registradors, s'ha sol·licitat a la Direcció general dels Registres i del Notariat que els pròxims 15 i 16 de desembre siguin declarats inhàbils.

El Registre de la Propietat serveix per a inscriure i donar publicitat a la propietat dels béns immobles i dels drets que recauen sobre els mateixos.

Els documents que es refereixen a l'adquisició de béns immobles, drets reals que recauen sobre ells tals com la hipoteca o les servituds i resolucions judicials o administratives que els poden afectar com els embargaments.

Generalment accedeixen els documents públics, tant notarials i judicials com administratius i solament en els casos previstos poden accedir documents privats, com per exemple, distribució de responsabilitats hipotecàries entre diverses finques, adjudicacions hereditàries amb hereu únic.