Entrevista a Ruth Ortega

Entrevista a Ruth Ortega. Regidora de Protecció Civil

{mosimage}“Vam patir una ventada excepcional i el pla d’emergència va funcionar correctament.”
El dissabte dia 24 de gener vam viure l’impacte d’uns vents huracanats de gran potència. 

Quines mesures va adoptar l’Ajuntament per fer front a la situació?
El dissabte al matí es va activar el Pla Bàsic d’Emergències Municipals, en fase d’Emergència, que es va mantenir fins al diumenge al migdia.  A partir d’aquí, es van portar a terme un seguit d’actuacions per donar resposta als problemes que el vent va provocar: es va extingir un incendi forestal, es van retirar els arbres caiguts dels principals eixos viaris i de les entrades dels domicilis, es va col·laborar amb ENDESA per facilitar l’accés a les instal·lacions de subministrament elèctric que s’havien de reparar, i es van reforçar els elements de la via pública que presentaven més riscos d’afectació per la ventada.

Quina és l’estructura de comandament en cas d’emergència?
El comandament correspon al Centre de Coordinació Operativa Local (CECOPAL), que es constitueix en produir-se l’emergència, és presidit per l’alcalde i en formem part les regidores de Governació i de Protecció Civil, tècnics municipals, bombers, mossos d’esquadra i representants de les empreses de serveis que, com ara SERSA i JARFELS, tenen un paper important a jugar davant d’una situació com aquesta.  El CECOPAL té la seva base a l’edifici de la policia local, des d’on es dirigeixen totes les operacions.

Quines actuacions s’han dut a terme per restablir la normalitat?
Un cop superada la fase d’emergència, s’ha desplegat un gran esforç per retirar els arbres de la via pública, talar els arbres que podien caure, facilitar l’accés dels tècnics d’ENDESA i de TELEFÓNICA a les instal·lacions malmeses, i revisar les edificacions afectades.  Al mateix temps, s’han hagut d’atendre les múltiples incidències comunicades per la ciutadania, i s’ha posat a la disposició dels afectats un servei d’assessoria jurídica per ajudar-los a tramitar les seves reclamacions davant les companyies d’assegurances.  Vull destacar el gran esforç que ha portat a terme el personal de l’Ajuntament, tant els que han hagut de treballar a la via pública, com els responsables d’atendre les queixes i consultes dels ciutadans, que durant aquests dies s’han disparat.

Quines lliçons  s’han obtingut d’aquesta experiència?
El balanç global és que vam patir una ventada excepcional i el pla d’emergència va funcionar correctament. És un tipus d’incidència molt poc freqüent, a diferència d’altres fenòmens per als quals hi ha molta més experiència acumulada, tant a Castelldefels com a la resta de Catalunya. Tot i així es va poder donar una resposta ràpida i efectiva a les múltiples incidències. Localment, les principals dificultats s’han centrat en el restabliment del subministrament elèctric a tots els domicilis,  atès que, com a resultat del vent i de la caiguda dels arbres, el cablejat estava tallat per molts punts diferents. Ara estem en fase de valoració i anàlisi de tot el que va passar durant les hores de l’emergència, i podem detectar els punts forts i els punts febles del nostre operatiu a fi i efecte que, si es tornen a produir situacions equiparables, la resposta encara sigui millor.