Velocitat variable

Velocitat variable, un minut per millorar la qualitat de l’aire, per lluitar contra el canvi climàtic

{mosimage}Tal com ja hem dit altres vegades, el canvi climàtic no és un fet ideològic que es pot compartir o desestimar.  El canvi climàtic és una realitat científicament demostrada fins a tal punt que, avui en dia, no hi ha cap científic que qüestioni  aquest fet. També sabem que el planeta Terra al llarg de la seva història ha sofert diferents canvis climàtics que sempre han estat originats per causes naturals. Ara, a diferència d’altres vegades, sabem que el canvi climàtic que estem experimentant és degut a l’acció de l’home.

Sens dubte, fer front a aquest greu problema serà el repte més important de la nostra civilització en aquest segle XXI. De l’èxit o fracàs de la lluita contra el canvi climàtic en depèn la supervivència, de l’espècie humana. Lluitar contra el canvi climàtic causat per l’acció de l’home implica un canvi en els hàbits i conductes; aquesta lluita suposa una modificació en la manera de viure. I aquest canvis, d’entrada, ens generen  molèsties i rebuigs. Des de totes les institucions ens hem posat a treballar per introduir mesures contra el canvi climàtic. L’any 1997 la Comunitat Europea va aprovar una normativa sobre la qualitat de l’aire que obligava que, a l’any 2010, s’havia de reduir la presència d’òxids de nitrogen i partícules en suspensió inferiors a 10 micres. Per fer front a aquesta directiva el Govern tripartit de la Generalitat l’any 2007 va aprovar El Pla d’actuació per restablir la qualitat de l’aire, pla que contempla 73 mesures entre les quals hi ha la de la limitació de velocitat i la de la velocitat variable. Aquestes mesures, com totes les innovacions, van generar molta polèmica. Durant aquest any que s’ha aplicat la velocitat limitada hem pogut veure com s’ha reduït la sinistralitat, la congestió circulatòria i la contaminació.

Aquesta proposta de limitació de velocitat  i el sistema de velocitat variable es ve aplicant a altres ciutats europees com és el cas de Rotterdam  (Holanda), Graz (Austria), Baviera (Alemania). La Unió Europea, després d’analitzar les mesures de 130 plans d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, ha considerat la limitació de velocitat com una de les 10 mesures més eficients.

En un trajecte com el de Castelldefels-Barcelona la limitació de la velocitat pot suposar un increment d’un minut més en la realització del trajecte. En definitiva, un minut  més per millorar la qualitat de l’aire, reduir la sinistralitat, reduir la cogestió circulatòria i introduir  una mesura eficaç i eficient en la lluita contra el canvi climàtic.