Cogoteros

Cogoteros

{mosimage}Tot i que no és un fet delictiu que tingui massa incidència  a Castelldefels, en data 03 de març de 2009, la Unitat d’Investigació de l’ABP Gavà va detenir un grup de persones que es dedicaven a furtar, mitjançant distracció, o a robar utilitzant violència i/o intimidació, a les persones que sortien de les entitats bancàries amb diners, especialment a persones d’edat avançada.  Aquest grup  actuava a diferents poblacions del Baix Llobregat.

El passat 3 de març de l’any en curs, la Unitat d’Investigació de l’ABP Gavà va detenir un grup de persones que actuaven a diferents poblacions del Baix Llobregat i que es dedicaven a sostreure el diners de la gent que sortia de les entitats bancàries.

El sistema que utilitzaven consisteix a sostreure el diners, mitjançant engany o distracció, tant als treballadors mateix de les oficines bancàries que deixen sobres de diners a la vista, com als clients que acaben de treure diners, ja sigui de l’interior dels bancs o caixes, o dels caixers automàtics d’aquestes oficines. 

No obstant això, hi ha vegades que els autors poden ser violents i sostreure els diners efectuant una estrebada o seguint la víctima fins al seu domicili o a un carrer poc transitat i amenaçar-la.

Aquest sistema és conegut en l’argot com a “cogotazo” i els seus autors com a “cogoteros”.

Per norma general, els “cogotazos” es produeixen a final de mes quan es fan els ingressos de les nòmines i de les pensions; per aquest motiu, hi ha un elevat nombre de víctimes que són persones grans, les quals treuen el primer dia del cobrament tots els diners.

La manera d’actuar és la següent:
– Acostumen a actuar en grups de dos a quatres persones.
– Normalment d’origen sud-americà.
– Una o dues persones s’introdueixen a l’entitat financera i controlen la gent que hi ha a l’interior, dissimulen llegint la diferent publicitat de l’entitat o parlant pel seu telèfon mòbil, o fins i tot es posen a la cua i van deixant passar la gent amb qualsevol excusa per no ser atesos.  En aquest moment busquen una possible víctima que tregui una quantitat considerable de diners o que sigui més accessible.
– Quan han localitzat una víctima surten immediatament després d’aquesta  i per telèfon o amb senyals que ja tenen establertes, alerten els altres individus que estan esperant fora de l’entitat.
– Aquests individus distrauran la víctima, per exemple tacant-li la roba amb qualsevol producte, i s’oferiran a ajudar-la per netejar-la, d’aquesta manera li sostrauran els diners .

Prevenció:
1. No treieu els diners els primers dies del cobrament de les pensions o nòmines i fer-ho  de manera fraccionada.
2. Quan entrem a l’entitat bancària per treure molts diners, observem si hi ha alguna persona no coneguda massa pendent de nosaltres, o que ens deixa passar amb excuses poc coherents.
3. Si són persones d’edat molt avançada o amb alguna dificultat per caminar, seria convenient que anessin acompanyades.
4. Utilitzeu les targetes de dèbit per evitar portar a sobre grans quantitats de diners.