ICV-EUiA dóna suport al nou alcalde

ICV-EUiA dóna suport al nou alcalde de Castelldefels

{mosimage}En les eleccions del passat 27 de maig els ciutadans i ciutadanes de Castelldefels van manifestar a través de les urnes el caràcter plural de la nostra ciutat, pluralitat que es plasma en la distribució política que avui es veu representada en el Ple municipal. Una pluralitat que no és neutre, una pluralitat que té accent d’esquerres. Com a conseqüència d’aquesta pluralitat, va ser necessari l’inici de negociacions polítiques per assolir dos objectius que eren essencials:
– L’aprovació d’un programa de govern per al mandat 2007-2011,
– Suport polític per elegir el nou alcalde.

Aquesta no era una situació nova, des de 1995, la ciutat de Castelldefels ha estat dirigida per un govern de coalició. D’aquesta data, des de fa 12 anys, ICV-EUiA ha format part d’aquest equip de govern assumint les responsabilitats de les regidories de cultura, educació, joventut, solidaritat i educació mediambiental. Després de les últimes eleccions municipals de maig de 2007, vàrem renovar el pacte de govern, un pacte que recollia el que per a nosaltres era esencial: política d’habitatges protegits, posada en marxa de la xarxa d’escoles bressol amb la construcció de tres nous centres, obres de millora i urbanització de les escoles de primària i el centre de secundaria, l’acabament de les obres del teatre, la construcció de la nova biblioteca central, la remodelació de l’antiga comissaria de policia, Can Roca de baix, l’acabament de la restauració i rehabilitació del Castell, la seva posada en marxa, la construcció del tercer centre d’atenció primària a Ca n’Aimeric, la potenciació de les polítiques mediambientals les obres de canalització de la xarxa de pluvials i residuals. Segons aquest pacte de govern, vàrem donar suport al candidat del partit socialista. En el Ple municipal del passat dissabte dia 21 de març i en la necessitat d’elegir un nou Alcalde a mig mandat per renúncia de qui, fins a dia d’avui a exercit l’alcaldia, el grup d’ICV-EUiA va donar suport al senyor Joan Sau i ho va fer per diverses raons: Primer, perquè creiem que és la persona més adient per assegurar la continuïtat del pacte de govern i de la bona feina realitzada fins ara. Segon, perquè ens ha demostrat que sap entendre el que vol dir formar part del grup més nombrós en el Ple municipal, però no prou majoritari per poder governar tot sol. Que entén el que suposa ser Alcalde d’un govern de coalició i el que això implica: capacitat de negociar, de consensuar, de saber entendre la posició de l’altre, de renunciar o cedir en bé de l’acord en els aspectes que això és possible. I tercer, perquè creiem que és un home que té un bon coneixement de la ciutat i una gran capacitat de treball.