Josep Lluís Sert 3r premi

L'IES Josep Lluís Sert de Castelldefels…

{mosimage}3r PREMI EN EL CONCURS  NACIONAL  DE BONES PRÀCTIQUES EDUCATIVES PER A LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS.

L’IES Josep Lluís Sert ha estat l’ únic centre públic de secundària de Catalunya guardonat en la darrera convocatòria dels premis nacionals,  promoguts per Ministeri d’Educació, Política social i Esports  per  reconèixer els mèrits dels centres educatius que han sobresortit durant el 2008 per les seves actuacions en relació amb la dinamització i innovació de les seves biblioteques, com a recurs didàctic i d’integració curricular. 

Aquest premi suposa, a part del reconeixement oficial a una tasca conjunta, d’equip docent i d’implicació de tota la comunitat educativa,  la concessió de 6.000 euros i la publicació de la ressenya de la memòria que recollia tots els projectes desenvolupats durant aquests últims anys, que els ha permès dissenyar un marc d’actuacions pedagògiques i aconseguir fonts de finançament alternatives. D’entre tots aquests, cal destacar els projectes d’innovació educativa subvencionats per l’ Ajuntament de Castelldefels, el Pla Estratègic de Centre que proposa la millora de la biblioteca, la proposta de la creació de la Xarxa de biblioteques escolars de Castelldefels, el projecte Puntedu…

Altres aspectes  remarcables  han estat la seva web  i la proposta  d’animació lectora que parteix  del teatre com a acció per fomentar la lectura, com a recurs per treballar les competències bàsiques i com a eina per dinamitzar la vida cultural del centre, remoure consciències, sensibilitzar sobre la problemática de la convivencia i els prejudicis.