L’economia al servei de les persones

L’economia al servei de les persones

El 14 de març vaig participar a la manifestació convocada per CCOO i UGT per « Plantar cara a la crisi » i per impulsar el manifest de les mesures urgents sindicals. Són moments de resistències i propostes a la crisis del capitalisme des d’àmbits socials i polítics. Des de l’esquerra política tenim alternatives perquè l’economia estigui al servei de les persones:
Millors salaris i pensions públiques. Elevació de les pensions i el salari mínim a 1.000 euros. Ocupació igual per a homes, dones i joves, amb equiparació de sous i igualtat de condicions i drets laborals.

Treball estable, segur i saludable. Fent del contracte indefinit el de referència. Reduir la precarietat, la subcontractació i la sinistralitat laboral. Participació dels treballadors/es en l’organització del treball.

Més diners per a la protecció a les persones aturades. Augment de la durada i recursos per a les prestacions i subsidi d’atur, que garanteixin unes condicions dignes de vida. Nous programes de formació per a persones en atur.
Reforma fiscal justa, perquè pagui més qui més té. Recuperar l’Impost de Patrimoni. Fer front al frau i acabar amb els paradissos fiscals. Posar fi a la Llei d’Estabilitat Pressupostària.

Més diners per a serveis públics i polítiques socials. Especial atenció al serveis socials, educació, salut, transport públic i desplegament de la Llei de la Dependència. Pobresa zero.

Avançar cap a una banca pública, ara convertir els avals als bancs en participació pública en accions. Els diners per la banca no han anat ni a les empreses, ni a les persones. Cal un control públic i democràtic d’aquests diners perquè serveixin per crear ocupació, avançar en el benestar, incrementar la demanda interna, mantenir el teixit industrial i donar suport a la petita i mitjana empresa.

Suport al sector industrial i a les petites i mitjanes empreses. Promoció de l’obra civil, especialment, en edificació social (escoles, centres salut, equipaments socials, culturals…). Control democràtic de sectors estratègics, especial atenció al sector energètic. Més control sobre els Expedients de Regulació d’Ocupació.

Crear un parc d’habitatges públics de lloguer social i augment de la cobertura al lloguer. Modificar la llei d’arrendaments urbans i del mercat hipotecari. Mesures per pal·liar l’endeutament hipotecari i suspensió del pagament en cas d’atur.
Revisió del pacte d’estabilitat de la UE, superant el dèficit zero, per transformar-lo en un pacte de solidaritat, que prioritzi l’ocupació, polítiques socials i mediambientals.

Reconeixement dels drets de ciutadania de totes les persones immigrades, amb tots els drets i deures en equitat.

Jordi Miralles i Conte
Coordinador general d’EUiA i Diputat
jordi.miralles@parlament.cat