Llei d’Educació i eleccions europees

Llei d’Educació i eleccions europees

{mosimage}Sobre la futura Llei d’Educació de Catalunya (LEC), encara en fase parlamentària i que compta amb el consens del PSC, ERC i CiU, el periodista Enric Company deia a El País, el passat 12 de maig, “a las derechas (…) no se les va a arrebatar (amb la LEC) uno de los más injustos, clasistas y por eso mismo escandalosos privilegios de que gozan desde los tiempos del pujolismo: que se financien con dinero público a las escuelas privadas y religiosas que practican la segregación por sexos siguiendo las más rancias tradiciones, no ya del nacionalcatolicismo, sino simplemente del conservadorismo socials y económico”.

És per això que, tot i que ICV-EUiA participem del Govern, el nostre grup parlamentari no donarà suport a la LEC. Aquest és una posició cohe¬rent, exigent i compromesa. Coherent, perquè apostem decididament per l’ensenyament públic, abans d’estar al govern i ara. Exigent, perquè volem que es compleixi el que vam pactar a l’Acord d’Entesa: “Desplegar i consolidar el servei públic d’educació garantint els instru¬ments i recursos que permetin al sector públic assolir la màxima qualitat (…). Ela¬borar participadament (…) el projecte de llei d’educació de Catalunya.” I compromesa amb la comunitat educativa, perquè ICV-EUiA coincidim amb els sindicats, els professionals, les associacions de pares i mares, el moviment de renovació pedagògica i les associaci¬ons estudiantils, i no coincidim pas amb les patronals de la privada i qui els representa: CiU.

Aquesta no és “una llei de país”, és una expressió per a justificar uns continguts amb els que segreguen nens i nenes, i es donen diners públics a escoles pijas i de l’Opus, sense les mateixes obligacions que les escoles públiques. És a dir, és una llei d’involució pel país i, lamentablement, el PSC i ERC han preferit un consens classista amb CiU, que un acord polític amb ICV-EUiA i un consens social amb la comunitat educativa.

Doncs bé, el proper 7 de juny hi ha eleccions europees. Si creus i defenses l’escola pública, abans d’anar a votar, recorda la posició de les forces polítiques sobre la LEC. ICV-EUiA ens presentem amb un lema clar: Crisis de dretes, solucions d’esquerres, també a l’ensenyament aquí i a Parlament Europeu. Una dada: els 25 milions anuals que reben les escoles de l’Opus servirien per a 47.000 beques menjador.

Jordi Miralles i Conte
Coordinador general d’EUiA i Diputat
jordi.miralles@parlament.cat