DEMPEUS, en defensa de la Salut Pública

DEMPEUS, en defensa de la Salut Pública

El passat 17 de juny es va presentar a Castelldefels l'associació DEMPEUS

{mosimage}SITUACIÓ ACTUAL
Constatem, amb preocupació, com en aquests darrers temps sorgeixen una sèrie d'iniciatives  que, amb el pretext de "modernitzar" i fer "sostenible" el Sistema Nacional de Salut de Catalunya, reclamen noves aportacions econòmiques per part de la ciutadania, que passa a ser considerada com a "client".  És el que es coneix com a "co-pagaments",  o noves taxes o limitacions de la cartera de serveis.  Es dóna prioritat a una gestió de "mercat" per damunt de la satisfacció dels drets democràtics, econòmics i socials.En situació de crisi econòmica es retallen les despeses sanitàries mentre s'aboquen xifres astronòmiques de diners públics a la banca privada. Es reiteren els vells arguments que no hi ha prou diners per sanitat i que cal posar uns "límits" a la despesa, culpabilitzant els ciutadans de la despesa sanitària pública.

EL DRET LA SALUT
Ens  reafirmem en la concepció de la Salut com una categoria superior a la simple atenció en sanitat: la salut va molt més enllà de l'absència de malaltia. Les malalties que més ens afecten es deuen  a un tipus de "progrés" que ens ha estat imposat i que provoca desigualtats, accidents diversos, malalties cardiovasculars, malalties canceroses, problemes de salut mental, envelliment, etc., no hi ha dubte que la majoria de causes de la NO-salut depenen de qüestions laborals, culturals, econòmiques, de gènere  i ambientals. Nosaltres defensem que la salut individual només pot abordar-se de forma  col·lectiva i social. Emmalaltim, o no, en funció de com vivim i de les condicions econòmiques i psicosocials.

De cap manera hem de pagar l'actual crisi econòmica amb reduccions de serveis públics. No som els responsables de la crisi. Ara més que mai, els governs han d'invertir en prestacions i en suports socials. A Catalunya disposem d'un finançament insuficient i, a més, el gastem erròniament. Cal anar a un important increment relatiu de la protecció, prevenció i la promoció de la salut. La participació ciutadana organitzada és l'altre agent sociosanitari imprescindible.El dret a la protecció de la salut per a tota la ciutadania és un dels drets fonamentals de qualsevol estat democràtic.

DEFENSEM LA SALUT PÚBLICA
Ens pronunciem en defensa del Sistema Nacional de Salut  en tot  el seu caràcter conquerit:  públic, universal, de qualitat, integral, solidari i d'equitat garantida.  Considerem igualment que el seu objectiu irrenunciable és el de donar la cobertura i  serveis per garantir el dret constitucional de la ciutadania a la protecció de la salut, sense discriminació de cap tipus. I no solament en el vessant reparador o curatiu sinó també, com hem dit, en les accions de prevenció, i promoció de salut. Tres dels àmbits en els quals inicialment ens proposem treballar són els següents:

  1. La defensa del caràcter PÚBLIC del sistema nacional de salut, sense "híbrids- mixts" ni fórmules parasitàries, sempre orientades cap al benefici final del mercat, i que suposarien una pèrdua greu d'universalitat i d' equitat.
  2. Participació social, "empoderament" i codecisió, incorporant el gran ventall de potencialitat de la xarxa de societat civil organitzada, les associacions i grups d'ajuda.  La salut, naturalment pública, per essència i concepció,  només ho serà si incorpora realment aquests agents socials.
  3. Promoció de l’abordatge interdisciplinari i de qualitat de les noves patologies emergents, sotmeses sovint a un tracte injust, malgrat una prevalença i/o severitat inqüestionables.