Millor mobilitat dels vianants a la zona Centre

Millor mobilitat dels vianants a la zona Centre

Es preveu que la reconstrucció de voreres i asfaltat tingui una durada de sis mesos, i un cost de gairebé 2 milions d'euros aportats pel Fons Estatal d'Inversió Local.

El passat 17 de juny es va iniciar la reconstrucció de les voreres, paviments, passos de vianants i asfaltat de la zona Centre. L'objectiu d'aquesta actuació és condicionar aquestes voreres i paviments, amb especial interès en la millora de l'accessibilitat.

En aquest sentit, es reordenarà el mobiliari urbà situat a la vorera amb la finalitat de facilitar la mobilitat dels vianants. Les obres inclouen la renovació de tota la pintura viària. A més, s'aprofitarà l'actuació perquè la companyia d'aigües AGBAR substitueixi diversos trams de canonada que s'havien deteriorat.

Es preveu que l'actuació tingui una durada de sis mesos, i un cost de gairebé 2 milions d'euros.