Compromís en la lluita contra el canvi climàtic

Compromís en la lluita contra el canvi climàtic

{mosimage}Compromès amb el desenvolupament sostenible i, particularment, amb l’eficiència energètica, l’Ajuntament de Castelldefels va subscriure el 2008 el Pacte d’Alcaldes llançat per la Comissió Europea, mitjançant el qual els municipis adherits es marcaven reduir les emissions de CO2 en un 20%.

Aquell compromís s’ha materialitzat ara amb l’aprovació del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible. Es tracta d’un conjunt de 40 accions destinades a reduir el consum d’energia i de les emissions de C02 associades, mitjançant dues línies d’actuació: l’eficiència energètica i el foment de les fonts d’energies alternatives. En conjunt, la seva implantació suposarà, com a mínim, una reducció d’emissions de CO2 a l’atmosfera de 55.000 tones l’any. Val a dir que la implantació d’aquestes mesures serà progressiva i en funció de la disponibilitat pressupostària.

El Pla contempla accions com ara la construcció i rehabilitació dels edificis municipals utilitzant criteris bioclimàtics i d’eficiència energètica, la substitució de tots els llums de l’enllumentat públic per altres de més eficients, l’elaboració i aplicació del pla municipal d’adequació de la il·luminació exterior, la instal·lació d’un sistema de cogeneració al complex polisportiu Can Roca, la implantació progressiva d’energia solar fotovoltaica als edificis municipals, la substitució del combustible diesel pel biodiesel a tota la flota municipal de vehicles o la instal·lació de plaques solars a totes les senyals lluminoses situades a la via pública, entre d’altres.

La mobilitat és una de les principals necessitats de la societat actual i també el sector que més C02 genera. Per això també s’aborda en aquest Pla d’acció amb mesures com ara la Redacció d’un Pla Director de Mobilitat Sostenible, el foment del transport públic, l’ampliació de la xarxa de carril-bici i el foment del parc mòbil menys contaminant. Pel que fa a la generació de residus, el principal objectiu és augmentar l’índex de recollida fins a un mínim del 34% el 2014.
Per al PSC, la defensa d’un model de ciutat sostenible forma part del nostre compromís amb les persones. És treballar per la qualitat de vida dels nostres ciutadans i les nostres ciutadanes.