ICV-EUiA millorant Castelldefels

Nova Casa dels Infants de Gran Via Mar

{mosimage}El passat mes de setembre començava l’activitat a la nova Casa dels Infants de Gran Via Mar. El grup municipal ICV-EUiA ha apostat i defensat des de l’inici la creació de centres integrats dedicats a l’educació infantil dels 0 als 3 anys i  a l’atenció de les seves famílies. Estem, doncs, d’enhorabona perquè des de la nostra tasca política municipal hem pogut ser protagonistes del creixement d’aquesta Xarxa d’educació infantil pública, de gestió directa, que s'ampliarà l'any 2011 amb la construcció de la quarta escola bressol de Ca n'Aimerich.

Lourdes Carreras, Regidora d’Educació (ICV-EUiA) afirma que aquesta xarxa de centres integrats ofereix a  la petita infància i les seves famílies un projecte basat en el respecte absolut al ritme de desenvolupament i experimentació de cada infant, i en l’escolta atenta a les situacions plantejades per mares i pares davant del repte de l’educació en una societat cada vegada més complexa.

Tambè es te en compte que es dificil combinar el temps de treball i de convivència familiar, agreujada a vegades per la distància del país d'origen i, per tant, del suport familiar necessari per a la criança dels fills i filles.

Aquest projecte, que es porta a terme en conveni amb la Generalitat de Catalunya, va estar impulsat per una iniciativa legislativa popular que en el seu moment vam liderà.  El projecte, ha crescut i madurat gràcies a propostes polítiques i tecniques, amb el més especialitzat assessorament, però també a  la participació activa de les famílies i amb l’observació quotidiana dels infants, que ens ensenyen com volen que siguin les seves escoles, els seus espais.

Tots 3 centres ofereixen la possibilitat  d’optar  per l’escola bressol i la de gaudir de diferents espais per compartir educadores, infants i famílies:espai nadó, espai familiar, espai de jos i escoleta.

{mosimage}ICV-EUiA continua treballant, amb visió municipalista, en defensa de l'educació pública de qualitat per conveciment polític.

Bones pràctiques energètiques a les instal·lacions dels centres educatius municipals 0-3  de Castelldefels

Les instal·lacions de totes les Cases d’ Infants Municipals de Castelldefels Muntanyeta, Can Vinader i ara Gran Via, combinen una sèrie de millores a nivell mediambiental i d’estalvi energètic: aprofitament d’aigües pluvials, reciclatge d’aigües grises, plaques solars i calefacció per geotèrmia.

Apostant així per les energies renovables com a exemple d’aplicació als edificis públics, començant a acomplir d’aquesta manera els compromisos establerts arrel de la inclusió del municipi en el Pla d’Acció d’Energies Sostenibles, aprovat en el Ple del passat mes de setembre, fet que ens compromet a reduir en més d’un 20% per a l’any 2020 les emissions dels gasos d’efectes d’hivernacle (GEH) en els àmbits en els quals tingui competència, i on Joan Lluís Amigó (ICV-EUiA) Regidor  de Cultura i dels Programes Transversals Medi-ambientals, va manifestar que "el canvi climàtic és un dels problemes més greus amb què ens hem d'enfrontar. Amb  propostes com les que hem impulsat amb la construcció de la xarxa d'escoles bressol és un bon exemple  de com afrontar els nous temps aplicant el principi de pensar globalment i actuar localment i materialitza la lluita d'aquest ajuntament contra el canvi climàtic.”