Un equip de la UPC dissenya un sistema electrònic per dosificar els plaguicides a la vinya

Un equip de la UPC dissenya un sistema electrònic per dosificar els plaguicides a la vinya

El nou sistema permet un ús sostenible dels productes fitosanitaris i, per tant, millora l’economia de les explotacions agràries, redueix l’impacte mediambiental i garanteix la seguretat alimentària.

El grup de la Unitat de Mecanització Agrària de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),conduït per l’investigador Emilio Gil, ha dissenyat un sistema intel·ligent que permet reduir l’aplicació de productes fitosanitaris a la vinya. El sistema està dissenyat per poder caracteritzar la vegetació de forma automàtica i modificar la quantitat de producte a distribuir, per la qual cosa permet estalviar més d’un 45% de producte fitosanitari.

El sistema s’ha assajat amb èxit en camps de vinya de les finques de Castell del Remei a Penelles (Lleida), Ermita d’Espiells (al Penedès) i Torre Marimon (a Caldes de Montbui).
http://deab.upc.edu