Centres escolars a Castelldefels i Govern d’Entesa a la Generalitat

Centres escolars a Castelldefels i Govern d’Entesa a la Generalitat

{mosimage}Quan parlem dels darrers 30 anys, des que tenim ajuntaments democràtics de nou i governs autonòmics, resulta sorprenent comparar quina ha estat la proporció de la inversió en el camp de l’educació a Castelldefels, durant els 23 anys de govern autonòmic de Convergència i Unió (?) i quina ha estat en els darrers 8 anys amb el Govern d’Esquerres (escoles noves: Gaudí, Lluís Vives, els Pins, ampliació Edumar; rehabilitació Can Roca i Torre Barona…). Van passar molts anys que semblava que no existíem, tot i que els estudis de planificació i previsió  de demanda escolar i matrícula, fets tant pel mateix ajuntament, com per altres organismes especialitzats, deien que el creixement de la ciutat seria gran i les necessitats educatives  ascendents. No fem demagògia, els estudis estan als arxius i els nostres tècnics i regidors els  duien de reunió en reunió. Però ha estat només en aquestes dues darreres legislatures autonòmiques, quan Castelldefels ha vist créixer i tancar-se una etapa forta d’inversió en centres escolars que ens fan encarar una tercera legislatura amb optimisme i satisfacció. No només parlem d’escoles de primària i instituts, sinó que també de l’aposta que l’Ajuntament, i molt concretament ICV-EUiA ha fet per la gestió directa de l’etapa 0-3, acompanyada i recolzada també pel govern de la Generalitat en els darrers anys. I també estem parlant d’una dinàmica educativa amb personalitat pròpia, que s’ha fet forta per voluntat política municipal, amb estreta vinculació a  la comunitat educativa, tot i les mancances durant anys i anys. Ens queden reptes per assolir, com la millora de l’oferta i els espais dedicats a l’educació de persones adultes, la de cicles formatius que donin empenta a la formació professional tan important sempre, amb crisi o sense ella, o la d’altres estudis especialitzats com les llengües o la música. En  una nova etapa de govern d’entesa, en corresponsabilitat amb els municipis, esperem veure-ho realitzat. De moment, tanquem aquest doble cicle amb satisfacció, tenint la responsabilitat directa de la regidoria, felicitant-nos per les obres en marxa de l’escola Guinovart,  el projecte de la quarta Casa dels Infants, i el futur quart institut. Per ICV-EUiA, l’educació és un pilar de la ciutat i de la societat en general. Totes les inversions en aquest sentit tindran sempre prioritat i la nostra fidel dedicació. Confiem poder continuar aquesta tasca conjunta amb un renovat govern d’Esquerres a Catalunya.