L’escanyament de l’autonomia local

L’escanyament de l’autonomia local

{mosimage}L’autonomia dels municipis, disposar d’una institució com l’ajuntament, permet que les comunitats locals decideixin a través dels seus representants  quines són les seves prioritats, quin és el model de ciutat que prefereixen i on creuen que s’han de destinar més recursos. Més enllà dels servis bàsics, cada població té les seves especificitats i la seva pròpia identitat, i allò que a per a un poble és fonamental per a la ciutat del costat pot ser secundari. Ara però, veiem com les polítiques del govern espanyol estan comportant una retallada real de l’autonomia dels municipis. A través dels plans FEIL i FEOS han volgut convertir els municipis en els agents d’un política errònia d’activació de l’economia, pensada des de Madrid com si a tot arreu les necessitats fossin les mateixes. Òbviament cap ajuntament no pot deixar passar l’oportunitat d’obtenir uns ingressos extraordinaris per invertir-los en millores de la ciutat, però el cert és que el govern de l’estat ha destinat uns 13.000 milions d’euros entre 2009 i 2010 perquè els ajuntaments realitzessin unes inversions que no eren urgents, perquè no estaven previstes als pressupostos, i que tampoc no podien ser gaire complexes, perquè el temps per dissenyar-les i executar-les era molt reduït. Però després de la festa del dispendi ha arribat la ressaca en forma de retallada dràstica de la despesa pública, començant pels salaris i seguint per la congelació de les pensions, afectant de ple les arques municipals: es limiten radicalment les capacitats d’endeutament dels municipis i a sobre se’ls obliga a retornar els diners que suposadament han cobrat de més en concepte de participació en els Pressupostos generals de l’estat, un 1.200.000€ en el cas de Castelldefels, perquè la recaptació fiscal ha estat inferior a la prevista. O sigui que allò que l’estat ha concedit per una banda: milions d’euros per fer obres prescindibles, ho treuen per una altra banda, retallant els recursos econòmics de què poden disposar els ajuntaments per fer les seves pròpies polítiques, no les que vénen dictades des de Madrid.