La reforma de l’administració

La reforma de l’administració

{mosimage}No fa gaire temps, des de Convergència vam lamentar que el Tripartit incomplís el pla d’austeritat que s’havia aprovat l’1 de juny, i ho feia compensant retallades de sous i fent una allau de nomenaments per protegir alguns funcionaris en aquest final d’etapa legislativa. És evident que el Tripartit predica el que no practica. Això no pot ser. Convergència considera que la reforma de l’administració és la gran reforma pendent i, per això, l’Artur Mas ja ha dit que per reduir despeses i agilitar l’administració, reduirem en un 20% els alts càrrecs de designació política i els càrrecs de confiança. Des de Convergència proposem orientar les administracions públiques catalanes cap a un model d’estructura i funcionament  basat en les quatre A: Austeritat, Aprimament, Agilitat i Avaluació, aplicant els principis de transparència, eficiència, proximitat i competitivitat. Segons el nostre programa, cal una administració al servei del ciutadà i el país, que s’adapti d’una forma constant i innovadora als canvis de la societat i a les demandes dels ciutadans, basada en el rendiment de comptes, la participació, la proximitat i el dret dels ciutadans a decidir.

Catalunya necessita d’una administració que eviti duplicitats i burocràcia inútils, que avaluï el resultat de les accions amb indicadors i que respongui a les necessitats dels ciutadans. Una administració que ajudi i promogui que la societat faci realitat les seves potencialitats, i que no les prohibeixi. Una administració que no posi pals a les rodes a la iniciativa privada. I, per acabar, faré un apunt d’economia, que és el tema que més (ens) preocupa a tothom, i diré que el govern de Convergència, si el podem formar, serà un govern business friendly, és a dir, “amic” de l’activitat econòmica, i no com l’actual. Amb un país fort econòmicament la resta de fites s’aniran assolint progressivament.