Protegiu la vostra bicicleta

Protegiu la vostra bicicleta

Consells de seguretat per part dels Mossos d'Esquadra

Aparcament:
1. A la via pública, escolliu els espais d’aparcament més freqüentats, per tal que la bicicleta quedi a la vista de tothom.
2. Aparqueu la  bicicleta en un lloc que us permeti lligar-la com a mínim pel quadre, i també per una roda.
3. Utilitzeu una tanca segura i fiable per lligar la bicicleta. Les més recomanables són les de tipus “U” rígida.
4. Si teniu la bicicleta dins d’un garatge, lligueu-la igualment i eviteu deixar les claus en un lloc accessible.

Compra
1. Eviteu sempre comprar bicicletes de segona mà sense contracte ni factura.
2. Conserveu la factura de compra i anoteu el número de bastidor de la bicicleta.

{mosimage}Identifiqueu la vostra bicicleta
– Cada bicicleta té un número de bastidor únic i exclusiu que la identifica. Normalment, aquest número  de bastidor es troba situat al quadre de la bicicleta, concretament sota de la caixa del pedaler.
– Es pot fer gravar el número de DNI o qualsevol altra referència en algun lloc del quadre de la bicicleta.
– Anoteu el número de bastidor de la bicicleta en altres llocs com ara al telèfon mòbil o al casc, per disposar-ne en cas de sostracció.

I si et sostreuen la bicicleta:
– Si tot  i les precaucions que preneu, sou víctima del robatori d’una bicicleta, és necessari que ho denuncieu a la dependència policial més propera.
– Per presentar una denúncia cal aportar:
 1. Document identificatiu personal: DNI, passaport, NIE o permís de conduir.
 2. Factura de compra i si no se’n disposa, dades sobra la marca, model, color i trets característics. Millor si aporteu una fotografia.
 3. Número de bastidor i/o número identificatiu gravat.

– En el cas que la policia recuperi la bicicleta, aquestes dades serviran per identificar tant la bicicleta com el seu propietari.