Audiòfons amb tecnologia sense fil

Audiòfons amb tecnologia sense fil

{mosimage}La coordinació sense fils entre dos audiòfons aconsegueix un so més natural per a la persona que els porta.

La comunicació sense fil comença a estar present també en el món de l’audició. Fins ara, estàvem acostumats a aquesta tecnologia per a comandaments, telefonia mòbil i per a moltes més aplicacions, però segurament no en els audiòfons.

La funció sense fil presenta diverses avantatges en el món de l’audiologia. Per una banda, permet que els audiòfons es comuniquin entre ells, apropant l’usuari el més possible a l’audició natural que ha perdut (en la qual les dues oïdes treballen conjuntament per tal d’escoltar bé i localitzar millor la direcció dels sons).

Una altre aplicació important és la connectivitat sense fil dels audiòfons amb diferents accessoris o ajudes auditives, com ara televisors o telèfons mòbils. Quan els audiòfons reben el senyal directe d’aquests dispositius,  no es veuen afectats per la distància i s’eliminen les interferències acústiques externes, per tant es millora sensiblement la qualitat de recepció.

És important que el sistema d’emissió sense fil compleixi uns certs requisits per poder funcionar eficaçment en l’àmbit audiològic. El traspàs d’informació ha de ser fiable i ràpid, consumir poc i ocupar poc espai.  Val a dir que algunes tecnologies que ja coneixem, com el bluetooth, no són les més adients per a aquesta tasca.  Només alguns fabricants han optat, amb un gran esforç d’investigació, per desenvolupar tecnologies pròpies dissenyades específicament per als audiòfons.  Aquest és un detall important a tenir en compte a l’hora d’escollir entre les alternatives que els diferents fabricants ofereixen al pacient que vol renovar els seus audiòfons per uns de darrera tecnologia. 

Per a més informació, contacteu amb:
Jordi Gil Peralta  audioprotesista
Centre auditiu Gil – centre auditiu oficial Widex
c/ Església 7 – 936 650 112