Preinscripció escolar 2011-2012

Preinscripció escolar 2011-2012

Aquest gener, portes obertes als centres educatius per preparar la preinscripció escolar 2011-2012. El mes de febrer s'obre el període de preinscripció als centres d'educació infantil, primària i secundària obligatòria de cara al curs escolar 2011-2012.

{mosimage}A castelldefels, els prop de 850 nens i nenes nascuts l'any 2008 començaran a anar a l'escola al setembre de 2011.

La preinscripció per al proper curs escolar planteja novetats. Amb la proposta de fer una única àrea d'influència, afegida a l'adscripció de centres en el pas de l'educació primària a la secundària [v. notícia sobre l'adscripció], es fa possible l'elecció d'un itinerari educatiu que a Castelldefels no estarà lligat a cap zona geogràfica.

Una sola àrea d'influència

El Consell Escolar Municipal celebrat el 25 d'octubre va acordar sol·licitar la modificació de les àrees de influència vigents per establir una única àrea per a la ciutat, als efectes d'aplicar el criteri de proximitat dels centres docents públics i privats concertats d'Educació Infantil i Primària per a la preinscripció del curs 2011-2012, que es du a terme el mes que ve.

Qui ha de sol·licitar una plaça?

Educació infantil i primària: Han de fer la preinscripció els pares, les mares o els tutors dels nens i nenes de 3 anys (nascuts durant l'any 2008), o bé els nascuts en anys anteriors que encara no hagin anat mai a l'escola, que hagin canviat de municipi, o que, per diferents motius, vulguin canviar de centre o hagin de canviar.

Primer de Secundària Obligatòria: Els nois i noies que en aquests moments cursin 6è d'educació primària, si al seu centre no hi ha continuïtat d'estudis d'educació secundària obligatòria (ESO), i els que vulguin canviar de centre.

Com s'ha de fer i on?

Per poder ser admès per primera vegada en un centre docent cal presentar la sol·licitud d'admissió formalitzada per un dels pares o tutors. L'imprès es pot obtenir gratuïtament a qualsevol centre docent. Una vegada emplenat, s'ha de presentar en un únic centre escolar demanat en primer lloc (es poden indicar més opcions per ordre de preferència), en el termini fixat. També es podran presentar a l'Ajuntament o a la delegació territorial del Departament d'Educació, a Sant Feliu. Posteriorment, en els taulers d'anuncis s'exposaran les llistes, el calendari i tota la informació necessària per formalitzar la matrícula.

Punts d'informació

Els centres docents: Informaran de l'oferta de places escolars, que haurà de ser pública, a través del tauler del centre i de tots els sistemes d'informació pública de què disposin.

L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC): que es troba a la planta baixa de l'Ajuntament de Castelldefels (Tel. 93 665 11 50; oac@castelldefels.org). Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 19:30 h; i els dissabtes, de 10 a 13 h.

La Regidoria d'Educació: l'Ajuntament de Castelldefels, amb l'objectiu de donar suport als processos d'escolarització, ofereix el seu servei d'atenció i orientació personalitzada a les famílies, sobre qualsevol qüestió relacionada amb el món educatiu. També posa a l'abast de la població una revista especial sobre la preinscripció escolar i llibrets informatius de l'oferta educativa; envia una carta informativa a les famílies que tenen fills que començaran P-3 i Primer d'ESO; i informa sobre tot el proces al web municipal:

www.castelldefels.org/educacio