Vols ser família acollidora?

Tot nen necessita una família on créixer. Vols ser família acollidora?

A Catalunya hi ha molts infants que per diferents circumstàncies familiars no poden viure amb la seva família. Les famílies acollidores són una alternativa a l’ingrés dels nens/es en centres residencials.

Les famílies acollidores fan possible que aquests infants puguin gaudir, durant el temps que sigui necessari, d’un ambient familiar, afectiu, i normalitzador que els ajuda a un adequat desenvolupament personal, social i emocional. La majoria de nens acollits  milloren la salut i la autoestima al poc temps de conviure amb una família.

A Catalunya hi ha un gran nombre de menors de diferents edats que viuen en centres residencials, en espera de poder conviure amb famílies.

Tot i que no es pot valorar econòmicament la dedicació, la implicació i la solidaritat d’una família acollidora, la Generalitat de Catalunya fa una aportació econòmica a aquestes famílies per ajudar a cobrir les despeses dels nens. L’associació Cel Obert dóna a aquestes famílies suport professional d’orientació, assessorament i acompanyament durant l’acolliment.

Des de l’Associació es realitzen unes entrevistes per conèixer la família acollidora i valorar el perfil d’infant més adequat per incorporar-lo a la família. La convivència del nen/a amb la família acollidora és progressiva i així pot anar-se adaptant a la nova situació. En el moment que l’infant ja resideix amb la família, la integració és global, ja sigui amb la vida quotidiana com amb l’entorn (escola, activitats…), igual que fan els altres nens.

De la mateixa manera que existeixen diferents característiques dels nens en situació d’acolliment, manquen famílies acollidores que puguin donar resposta a aquestes necessitats. Hi ha diverses modalitats d’acolliment en funció del que les famílies poden oferir i adaptar-se a les circumstàncies familiars i personals dels infants. Truca’ns i t’informarem sobre l’acolliment, pensa que hi ha molts nens a l’espera d’una família com la teva que els pugui acollir per viure en un ambient normalitzador i amb molta estima.

Xavier Garcia
Director de l’Associació d’Ajuda Social Cel Obert
Entitat Acreditada per la Generalitat de Catalunya.
Avinguda Meridiana 354, 11è A , 08027 Barcelona
Tel. 93 311 69 05
e-mail: adminstracio@cel-obert.com