Cart al Conseller de Salut

Nota de Premsa: CARTA AL CONSELLER DE SALUT DE LA GENERALITAT

LES FEDERACIONS DE VEÏNS DE GAVÀ, VILADECANS I CASTELLDEFELS ES MOVILITZEN PER LES NOTÍCIES DE L’ESTANCAMENT EN EL PROJECTE D’AMPLIACIÓ I MILLORA DE L’HOSPITAL DE VILADECANS.

Fa 6 anys, el Govern de la Generalitat de Catalunya va projectar la construcció d’un nou centre hospitalari en els terrenys que ara ocupa l’actual Hospital de Viladecans.

Amb 58 anys d’existència, desprès d’haver passat a la xarxa d’hospitals públics, només se li ha afegit un edifici d’urgències i un altre de consultes externes.

Actualment, el nombre de ciutadans als quals serveix l’hospital s’ha multiplicat per 12 i les instal•lacions són pràcticament les mateixes que l’any 1953.

Les reformes establertes al projecte cobririen necessitats sanitàries i d’infraestructures  imperants, com ara ampliar els llits de 108 a 240, 12 quiròfans, una unitat de cirurgia sense ingrés, duplicar les consultes externes, unitats d’hemodiàlisi, boxes de reanimació, noves sales de radiologia, ressonància magnètica, TAC, etc., i remodelar totalment l’antic immoble.

S’ha escrit un carta al Conseller de Salut de la Generalitat, el Sr. Boi Ruiz i Garcia, per part de les Federacions de Veïns Gavà, Viladecans i Castelldefels, motivada per algunes informacions  alarmants que estan apareixent en mitjans de comunicació, per tal de sol·licitar que en cap cas es paralitzi el projecte del nou Hospital Públic de Viladecans, que considerem fonamental per als nostres ciutadans i ciutadanes.