Consells de seguretat

Consells de seguretat per a empreses i/o negocis relacionats amb cablejat i metall

Els consells següents contribueixen a millorar la seguretat de l’empresa i/o negoci, la prevenció i la investigació posterior del delicte. Com a primera mesura d’autoprotecció és imprescindible  que feu una valoració dels sistemes de seguretat que teniu actualment a l’interior, al perímetre i  accessos.

Mesures de caràcter genèric:
– Valoreu la utilització de sistemes de videovigilància i enregistrament d’imatges. Les càmeres cal que enfoquin els accessos, el perímetre de l’empresa i les zones on hi hagi el material susceptible de ser sostret.
– El sistema utilitzat per captar les imatges cal que estigui fora de l’abast dels possibles delinqüents per evitar que s’emportin l’enregistrament. Es poden enregistrar les imatges en un disc dur exterior i/o per internet.
– Feu servir caixes de seguretat i no deixeu grans quantitats de diners dins de calaixos i d’armaris.
– Intenteu no deixar material susceptible de ser sostret (especialment grans quantitats de cables i metalls) fora de naus o altres construccions i oculteu-lo de la vista de terceres persones que circulin pel carrer.
– Si localitzeu algun vehicle amb persones a l’interior que puguin estar vigilant les vostres instal•lacions, aviseu la policia (112)
– En el cas que tanqueu  l’empresa o negoci durant uns dies, tingueu la precaució de passar-hi alguna vegada.

Mesures a l’hora de tancar l’empresa o negoci
– Assegureu-vos que a l’hora de tancar no queda ningú a l’interior de l’empresa
– Assegureu-vos que tots els accessos queden tancats correctament i que l’alarma queda activada.

Recomanacions després del robatori
– Aviseu immediatament la policia en el moment en què detecteu el robatori.
– En el cas que disposeu d’informació descriptiva d’autors, vehicles i/o direcció de la fugida, faciliteu per telèfon a la policia per activar i agilitar la recerca.
– Si sospiteu que hi pot haver algú dins l’empresa, no hi entreu i espereu l’arribada de la policia.
– Si disposeu de càmeres de seguretat, aporteu els enregistraments.
– Faciliteu el màxim de dades possible del material sostret.
– No manipuleu els objectes que hagin pogut tocar l’autor/s del fet.
– En el cas de sostracció de telèfons mòbils, lliureu a la policia els llistats de trucades realitzades a partir de la sostracció de l’aparell i el número IMEI, que consta al mateix telèfon o a la capsa d’embalatge original.