Cartipàs del nou govern

Cartipàs del nou govern

El govern local per al mandat 2011-2015 està format per 8 regidors del PP i 2 de l’AVVIC. A continuació, us presentem els nous regidors i regidores i les seves competències municipals.


1r Tinent d'alcalde
Regidor-delegat de Governació i Via Pública

David Solé
Grup Municipal Popular

2a Tinenta d'alcalde
Regidora-delegada d'Educació, Cultura, Cooperació, Participació, Festes i Igualtat

Sonia Motos
Grup Municipal Popular

3a Tinenta d'alcalde
Regidora-delegada de Promoció Econòmica, Foment de l'Ocupació, Comerç i Turisme

Margarita Manzano
Grup Municipal Popular

4t Tinent d'alcalde
Regidor-delegat de mobilitat

Joan Galmés
Grup Municipal AVVIC

5è Tinent d'alcalde
Regidor-delegat de Règim Interior i Hisenda

Pedro José de la Coba
Grup Municipal Popular

Regidor-delegat de Serveis Socials, Dependència, Salut i Consum i Gent Gran
Javier Hiniesto
Grup Municipal Popular

Regidor-delegat de Manteniment de la Via pública, Esports i Joventut
Marc Soler
Grup Municipal Popular

Regidor-delegat d'Urbanisme i Obres
Jesús Romo
Grup Municipal Popular

Regidor-delegat de Protecció civil i Medi ambient
Màxim Costa
Grup Municipal AVVIC