Calendari escolar del curs 2011-2012

Calendari escolar del curs 2011-2012

1 de setembre de 2011: inici de les activitats del professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris.

12 de setembre de 2011: inici de les classes al segon cicle de l'educació infantil, els ensenyaments obligatoris i postobligatoris.

19 de setembre de 2011: inici de les classes als cicles formatius de grau superior, els ensenyaments de règim especial, les escoles oficials d'idiomes i els centres i aules de formació de persones adultes.

Del 23 de desembre de 2011 al 8 de gener de 2012: vacances de Nadal.

Del 2 al 9 d'abril del 2012: vacances de Setmana Santa.

22 de juny de 2012: acaben les classes a tots els centres.

Dies de lliure disposició:  
 – 31 d'octubre de 2011
 – 9 de desembre de 2011
 – 20 de febrer de 2012
 – 30 d'abril de 2012
 – 28 de maig de 2012