Castelldefels nou membre de Organització Mundial del Turisme

La ciutat de Castelldefels, nou membre de l'Organització Mundial del Turisme (OMT)

Castelldefels és un dels 13 membres admesos en la darrera Assemblea General de l'OMT, els membres del qual provénen de tot el món i inclouen associacions i establiments acadèmics de prestigi, a més d'importants empreses líders del sector turístic internacional. D'aquesta manera, Castelldefels passa a formar part d'un organisme de referència a nivell turístic mundial,i ho fa no com a organisme (que és el més habitual de l'OMT), sinó com a ciutat. A la nostra ciutat, aquesta admissió a l'OMT li permetrà establir sinèrgies en l’àmbit internacional amb tot tipus d'organismes turístics, i situa Castelldefels entre l'elit del turisme mundial. Castelldefels es compromet, d'aquesta manera, a desenvolupar un turisme sostenible i de qualitat, com marquen els compromisos de l'OMT.

L'Organització Mundial del Turisme (OMT) és un organisme internacional, creat el 1925, que té com a propòsit promoure el turisme. Vinculada formalment a les Nacions Unides des de 1976, té la seva seu a Madrid i compta amb 154 estats membres. A l'Assemblea General es reuneixen en sessió ordinària, cada dos anys, els delegats dels Membres Efectius i dels Membres Associats, així com els representants dels Membres Afiliats.