Ara la reforma laboral, PP i CiU també d’acord

Ara la reforma laboral, PP i CiU també d’acord

{mosimage}Faig aquesta col·laboració al Parlament, just quan CiU i el PP han aprovat el Pressupost de la Generalitat per 2012. El tripartit conservador ha pactat uns pressupostos que no crearan ocupació, són insolidaris, consoliden les retallades i generaran més desigualtats. Aquest acord CiU-PP a Catalunya, és part d’un acord més global: PP-CiU a nivell d’Estat, CiU-PP a la Diputació i PP-CiU a Castelldefels. Aquest acords de les forces conservadores per aconseguir un canvi de model, que suposa passes enrere en drets, qualitat de vida i qualitat democràtica, té una expressió màxima en la reforma laboral. Les institucions econòmiques internacionals valedores de la necessitat d’una reforma laboral a l’Estat espanyol, plantegen actuar en 2 direccions: costos laborals (salaris, indemnitzacions, cotitzacions, formació…) i individualització de les relacions laborals. La finalitat és clara: la desregulació de drets, abaratir l’acomiadament, reduir salaris, precaritzar més la gent jove, pèrdua de qualitat dels serveis públics, reducció i limitar el paper dels sindicats i l’avenç del poder empresarial. Les 700.000 persones aturades a Catalunya, i les més de 5 milions arreu d’Espanya, són el principal problema del país. Però l’atur no l’ha produït la regulació laboral. La destrucció d’ocupació a l’Estat espanyol (quasi 2.100.000 de 2008-2011) és el resultat de l’evolució del model productiu espanyol els últims anys, que genera molta ocupació en moments d’expansió, però ocupació basada en processos de mà d’obra intensiva, que és destruïda amb la mateixa velocitat que va ser creada. Es parla de la rigidesa del mercat laboral, res més lluny de la realitat. Com a conseqüència de reformes laborals anteriors, s’ha creat un marc legal que facilita la destrucció d’ocupació: amb la no renovació dels contractes temporals, que representen el 67,5% dels acomiadaments al període 2008-2011, prop d’1 milió de llocs de treball destruïts; amb l’acomiadament “exprés”  35% del total; amb els ERO, un 4% del total dels acomiadaments;     amb els acomiadaments ordinaris, sense opció de reincorporació per part dels treballadors/es. L’espai no dóna per desgranar tots els punts de la reforma Rajoy. Convido a entrar a les pàgines de CCOO i UGT per veure l’anàlisi del Decret, perquè es tracta, en definitiva, d’una reforma greument lesiva per als drets i les condicions laborals del conjunt de treballadors i treballadores d’aquest país, i que no dóna resposta a les necessitats laborals i de recuperació econòmica. Aquesta contrareforma suposa un esglaó més en la involució democràtica, la retallada de drets i el canvi de model social, que viu el nostre país, i que necessitarà d’una àmplia i unitària resposta sindical i ciutadana.

Jordi Miralles i Conte
Coordinador general d’EUiA i Diputat
jordi.miralles@parlament.cat