Una Europa social i democràtica

Una Europa social i democràtica

{mosimage}L’abast de la crisi i l’origen dels atacs a la democràcia i als drets de les persones necessiten d’una resposta a nivell europeu. Les eleccions a França, Grècia i Alemanya, ho confirmen. La crisi és financera i econòmica, amb greus conseqüències laborals i socials, però també és una crisi de l’actual model d’Unió Europea (UE).El Consell d’Europa -des de maig de 2010- i la Comissió i el Banc Central Europeu (BCE), han imposat polítiques d’austeritat, basades en la retallada de la despesa pública i en les contrareformes estructurals. Aquestes polítiques han fracassat pels seus resultats per a les persones i l’economia, la tercera onada de retallades de Mas i les mesures de Rajoy són clars exemples. Aquestes polítiques, caracteritzades per les restriccions financeres, la disminució de la despesa i la capacitat d’endeutament i dèficit públics als Estats membre, estan portant als nostres països a una creixent recessió, destrucció de sectors productius, manca de crèdit, atur, pèrdua de drets socials i laborals, degradació de serveis públics i empobriment de la societat. Les polítiques d’austeritat per a sortir de la crisi han fracassat. Cal un gir de 180 graus amb canvis de polítiques basades en l’ocupació, salaris, pensions, protecció per desocupació, l’educació i la salut, canvis fiscals i polítiques redistributives de la riquesa. La victòria d’Hollande a França i els resultats a Grècia, obren la porta a l’optimisme. El poble francès i grec han dit que no estan disposats al fet que se’ls arrabassin drets i llibertats. Però alhora mostrem, també, alguns elements: canvis en la representació política, un encert de les propostes de front ampli i d’esquerres –amb Front de Gauche a França i Syriza a Grècia-, i França serà un assaig per a recuperar el socialisme a Europa; i d’altra banda, el suport encara important en aquestes eleccions als representants de les polítiques d’ajust, i el creixement i perillosa consolidació d’opcions feixistes. A Europa necessitem d’un ampli acord social i de les forces progressistes europeistes. Un programa i una acció conjunts per a una política europea de progrés que modifiqui la situació de greus contrareformes que estem vivint a la UE. Les conseqüències socials, econòmiques i polítiques de la crisi financera per al projecte de la UE són immenses. Està en joc, ni més ni menys, que el futur de la democràcia a Europa. De no contribuir urgentment a canviar la situació, la idea d’una Europa social, democràtica i de les persones pot acabar entre el descontentament i el populisme, i amb el creixement de les desigualtats, la injustícia i la insolidaritat.

Jordi Miralles i Conte
Coordinador general d’EUiA i diputat
jordi.miralles@parlament.cat