Racionalitzant la despesa

Racionalitzant la despesa

{mosimage}Ara ha fet un any que va tenir lloc la presa de possessió de l’actual corporació municipal (dissabte, 11 de juny del 2011). Es tractava de constituir el novè ajuntament democràtic de Castelldefels i elegir-ne l’Alcalde/essa-President/a. Però no va ser fins el 12 de setembre que, amb la incorporació dels cinc regidors/a de CiU, el govern no va aconseguir l’estabilitat política que, en teoria, han de donar les majories absolutes.

Tanmateix, l’Ajuntament  -no solament l’equip de govern- ha d’enfrontar una situació econòmica i financera molt complicada, i al mateix temps ha de procurar resoldre els greus problemes que també colpegen molts ciutadans/es. Un exemple de les angoixes de nombroses famílies de Castelldefels les viuen cada dia al Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament. Les despeses pressupostades en aquest departament per a l’any passat van ser per valor d’1.837.778 euros mentre que, enguany, estan previstes  en 2.155.197. En tot l’any 2011, les entrevistes i atencions a ciutadans/es de Castelldefels efectuades per aquest servei municipal han estat de l’ordre de les 22.000. I pel que fa al departament d’Ensenyament, les despeses pressupostades han passat en un any de 3.060.245 euros  a  3.314.336. Aquests ajustos a l’alça són particularment remarcables en moments on els ajustos a la baixa estan a l’ordre del dia.

Malauradament, aquest govern no té una maquineta de fer bitllets de banc; els recursos per a Ensenyament i Serveis Socials s’han hagut de treure d’altres departaments que, en aquestes circumstàncies, no són tan prioritaris. Sempre, i més en temps de crisi, l’Ajuntament ha d’establir un ordre de prioritats molt rigorós en el maneig dels escassos recursos econòmics de què disposa. Ara més que mai  toca RACIONALITZAR LA DESPESA.