Sense comentaris

Sense comentaris

{mosimage}El Govern central va aprovar el passat més de febrer un pla econòmic per donar suport a les comunitats autònomes i als ajuntaments per poder pagar els seus proveïdors. Aquest pla venia motivat perquè moltes comunitats autònomes i ajuntaments no podien pagar els proveïdors, que en alguns casos arribaven als dos anys d’endarreriment. Aquest no era el cas de Castelldefels, que el seu pla de pagament era a 120 dies i tenia per pagar les factures del mes d’octubre, novembre i desembre de 2011. Castelldefels va demanar un crèdit de 6.218.734€. Demanar aquest crèdit obligava a realitzar un pla d’ajust i això és el que es va aprovar en el Ple municipal, un pla d'ajust que considerem absurd i perillós. Diem absurd perquè, entre altres mesures, proposa que en deu anys preveu amortitzar tots els llocs de treball que per motiu de jubilació es produeixin. Això voldrà dir perdre un 30% dels treballadors municipals i que, mentre Castelldefels anirà creixent, el nombre de treballadors i treballadores municipals i, per tant de serveis i activitats, anirà minvant. Una proposta absurda que no es podrà realitzar. I per què diem que aquest pla és perillós? Perquè proposa que els serveis públics finançats amb taxes i preus públics aniran guanyant capacitat d’autofinançament incrementant els seus preus. Això vol dir que cada cop els serveis municipals seran més cars i més exclusius i fent que part de la ciutadania no pugui accedir a un servei tan essencial com són les escoles bressol municipals, convertint-se en un luxe que no es podran permetre. Però el pla també preveu realitzar un estudi detallat dels serveis municipals deficitaris per estudiar la seva reconversió o la seva supressió i això vol dir tancar o privatitzar serveis. Això seria un retrocés inamissible en un ajuntament que no té dèficit i que l’any 2011 va tenir un superàvit de més de 3.600.000 €. La nota de color del pla d’ajust de PP+CiU+AVVIC és la mesura que preveu la supressió d’un càrrec de confiança al 2015, un cop s’hagi acabat l’actual mandat i s’hagin de realitzar les noves eleccions municipals. Sense comentaris. Tenen la barra de dir que aquest pla d’ajust i les retallades que comporta són a causa de l’herència rebuda. També ho diuen a  Madrid, València i Castella-Lleó, tres autonomies governades pel PP, que ens van mentir amb les xifres de dèficit generades el 2011. La comunitat d’Esperanza Aguirre es va desviar 2.090 milons d’euros; la de Pepe Camps, 900 milions; i Castella-Lleó, 137 milions. La suma d’aquestes quantitats és el 25% del déficit d’un any de tota Espanya. Ens menteixen quan ens neguen que la crisi financera és responsabilitat política del PP per la gestió que van fer de Caja Madrid, el Banco de Valencia Bancaja i la CAM, instruments financers sota el poder del PP. Avui sabem el resultat de la seva gestió: un desastre absolut que ens costarà 20.000 milions d’euros a tots els contribuents. Ens menteixen quan ens diuen que l’aportació de 100.000 milions d’euros no és un rescat sinó una línea de crédit tou, ens menteixen quan ens diuen que no influirà en el déficit i que ho haurem de pagar amb més retallades i ens menteixen quan ens diuen que a Castelldefels les retalledes són fruit d’una dolenta gestió del passat.