Ministre, sí, ministre…

Com pot ser que el català pugui esdevenir quarta llengua en l’ensenyament de Catalunya? El ministre Wert i tots aquells que li donen suport i l’aclamen sembla que no volen entendre la diferència que hi ha entre llengua pròpia i llengua oficial. I ho fan perquè responen a la seva lògica autoritària i gens, gens rigorosa.  L’ofensiva per carregar-se el model d’immersió lingüística de l’escola catalana és ja desacomplexada i respon també a un pervers desconeixement de la situació social catalana. De manera grollera, el Sr. Wert ha dit que com els toros, ell es creix amb el càstig. Quina fanfarronada! Em sap greu recordar-ho però l’evidència m’hi porta: des de l’època dels Reis Catòlics (segle XV) la visió uniformadora de Castella, primer, i d’Espanya, després, ha canviat ben poc…, una llàstima. I, bé, investigant una mica les posibles fonts de les quals ha pogut beure el ministre, tot fa pensar que algun assessor estirat li ha espolsat el Catecismo Patriótico español, on trobem diàlegs tan surrealistes com aquest (i que tant de mal han fet en el criteri de molts espanyols): -¿Por qué decís que la lengua castellana será la lengua de la civilización en lo futuro? La lengua castellana será la lengua de la civilización en lo futuro, porque el inglés y el francés, que con ella pudieran compartir esta función, son lenguas tan gastadas, que van camino de una disolución completa. // -¿Se habla en España otras lenguas más que la lengua castellana? Puede decirse que en España se habla solo la lengua castellana, pues aparte de ésta, tan solo se habla el vascuence (…). // -¿Y cuáles son los dialectos principales que se hablan en España? Los dialectos principales que se hablan en España son cuatro: el catalán, el valenciano, el mallorquín y el gallego. No ens estranyem si també ho acaba incorporant finalment en la nova llei.

Moisès Stanckowich